Werkdruk universiteiten

Vind en deel informatie over werkdruk bij jouw universiteit

Hier gaan we de komende tijd  informatie delen over  werkdrukoplossingen en werkdrukaanpak, want er wordt al veel gedaan. Zodra we deelbare informatie krijgen, zullen we dat hier plaatsen.

Uit recent onderzoek van de vakbonden blijkt dat 7 op de 10 universiteitsmedewerkers kampt met hoge tot zeer hoge werkdruk. In het onderhandelaarsakkoord is afgesproken dat elke universiteit voor het eind van dit jaar een plan van aanpak oplevert over het terugdringen van de werkdruk en het bevorderen van duurzame inzetbaarheid. (Bron: site FNV)

Wij zijn de FNV Ledengroep van de UU en we willen ons sterk maken voor het terug dringen van de werkdruk.  We willen aan de slag en willen dit delen met de andere universiteiten.

Contact:
fnv@uu.nl

6 april 2017