nieuwsbrief juni 2018

De nieuwe CAO komt eraan!

Vanaf 31 mei is er een nieuw definitief CAO
akkoord! Na de zomer zullen de teksten van het akkoord worden verwerkt tot een nieuwe CAO-tekst 2017-2019. Tot dan kun je de gemaakte afspraken na lezen in het CAO-akkoord. De cao heeft een looptijd tot en met 31 december 2019.

  • Meer salaris
  • Meer perspectief voor junior docenten en postdocs
  • Mobiliteit en duurzame inzetbaarheid OBP
  • Vitaliteitspact

Wil je meer weten? Lees dan de gehele nieuwsbrief online.

hier kun je de PDF van de FNV UU nieuwsbrief downloaden
Goed voor op het prikbord op jou afdeling!

 

Een nieuwe CAO

Hoera een nieuwe CAO!

Vanaf 31 mei is er een nieuw definitief CAO akkoord! Na de zomer zullen de teksten van het akkoord worden verwerkt tot een nieuwe CAO-tekst 2017-2019. Tot dan kun je de gemaakte afspraken na lezen in het CAO-akkoord. De cao heeft een looptijd tot en met 31 december 2019.

Ik denk dat de CAO-onderhandelingen een aantal prima resultaten hebben opgeleverd. Er komt o.a. een vitaliteitspact, er is werk gemaakt van de carriÚre perspectieven voor junior docenten en bv salarisverhoging (2,0% per mei 20118; 2,6% per februari 2019) enz. De volledige tekst van het akkoord is te lezen in het definitieve cao-akkoord

Netwerkbijeenkomst

 

help het netwerk

Binnen verschillende faculteiten en departementen van de Universiteit Utrecht komen mensen samen om met elkaar hun situatie op het werk te bespreken. Veelal gaat het hier om docenten (al dan niet met tijdelijke aanstelling), maar ook post-docs en AIO’s. Er zij veel zorgen die tijdens dergelijke bijenkomsten worden geuit over de situatie van werknemers, kwaliteit en continuïteit van het werk en de alsmaar toenemende werkdruk. Ik heb als vakbondsfunctionaris met verschillende groepen gesproken die veel gemeenschappelijke problemen en uitdagingen tegenkomen. Ook veel van de oplossingen die de verschillende groepen bedenken overlappen of zijn gewoonweg hetzelfde. In alle plannen is het een belangrijke stap het probleem duidelijk maken aan een faculteitsbestuur of aan het CvB

Kom naar de netwerkbijeenkomst

Het lijkt de FNV ledengroep van de Universiteit Utrecht dan ook een goed idee om gelijkgezinden van verschillende faculteiten en departementen te ontmoeten en samen te brengen en wellicht contacten te leggen voor een bredere samenwerking om daarmee een krachtiger geluid te kunnen laten horen.De FNV ledengroep organiseert hiervoor een netwerkbijeenkomst op dinsdag 18 september voor leden, belangstellenden en belanghebbenden van goede arbeidsomstandigheden.Heb je behoefte om ook een bijdrage te leveren aan acties of heb je problemen gesignaleerd die je onder de aandacht wilt brengen? Dan is dit een uitstekend moment.
Wil je alleen geĂŻnformeerd blijven over wat er speelt op verschillende plekken op de universiteit kom dan vooral langs. Dit wordt de gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje je netwerk te vergroten en problemen in kaart te brengen of op de kaart te zetten.Graag nodig ik je uit om te komen naar de netwerkbijeenkomst.
We hopen op een brede, gevarieerd opkomst waardoor synergisme van ideeën en mogelijkheden ontstaat.

De netwerkbijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 18 september om 16:00 in de serre van de Botanische tuinen.
Voor versnaperingen wordt gezorgd.

Graag ontvang ik een berichtje als je komt op FNV@uu.nl

Verzoek: print de flyer: ” netwerkbijeenkomst FNV UU” uit en hang deze op je afdeling.

Met vriendelijke groet,

Erik Hendriksen
VAKBONDSFUNCTIONARIS UNIVERSITEIT UTRECHT

Bestuursgebouw, kamer 4.12
Heidelberglaan 8, 3584 CS UTRECHT
E: fnv@uu.nl
Twitter: @FNV_UU
T 030 2537729

 

Lunchbijeenkomst over werkdruk en de nieuw CAO

Donderdag 5 april was de lunchbijeenkomst waar onder het genot van een broodje een aantal interessante sprekers de CAO-onderhandelingen toelichtten en de maatregelen tegen werkstress bespraken. Allereerst heeft Jan Boersma een overzicht gegeven van de onderwerpen die ter tafel liggen bij de CAO-onderhandelingen. Vervolgens is door Linda Rigters uiteengezet wat de status is van de werkstress plannen op diverse universiteiten en hoe die plannen er globaal uitzien. Pieter de Bordes gaf een aantal zeer sprekende voorbeelden van hoe verschillende zaken op de UU kunnen leiden tot werkstress bij docenten. Opvallend was dat er behoorlijk wat overeenkomst bestond tussen de mogelijke oplossingen die Pieter aandroeg en de plannen die momenteel in de CAO-onderhandelingen worden besproken. Tot slot heeft Aletta Huizinga nog eens de stappen die genomen moeten worden tegen de werkdruk op een rij gezet en doorgenomen. De presentaties van Jan Boersma en Linda Rigters zijn via onderstaande link te bekijken.

Presentatie Jan Boersma en Linda Rigters: werkdruk en CAO universiteiten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunchbijeenkomst CAO en werkdruk!

Wil je weten…

  • Wat er in de nieuwe CAO komt te staan?
  • Wie er voor jou onderhandeld?
  • Welke afspraken er worden gemaakt werkdruk?
  • Welke punten er nu op de “CAO-tafel” liggen?

Wil je meepraten, of gewoon de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Kom dan donderdag 5 april naar het David de Wiedgebouw, zaal M2.01? Voor koffie thee en een broodje wordt gezorgd.

De FNV organiseert een bijeenkomst waarbij de CAO onderhandelaar Jan Boersma en FNV beleidsadviseur onderwijs en onderzoek Linda Richters het laatste nieuws over de CAO uit de doeken doen. Ze gaan o.a. in op de plan(nen) van aanpak, persoonlijke ervaringen, de maatregelen tegen werkdruk en hoe we concrete stappen kunnen zetten.

Lunchbijeenkomst CAO NU en plan van aanpak werkdruk!

Donderdag 5 april 12:30-14:30 in David de Wiedgebouw, Universiteitsweg 99, 3584 CG Utrecht, zaal M2.01.

De bijeenkomst is toegankelijk voor alle leden maar neem gerust iemand mee! Hoe meer draagvlak voor de plannen hoe beter! Voor koffie thee en een broodje wordt gezorgd.

 

CAO NU

OP HET POP-uP FNV inloopSpreekuur

VRaag je raak / spreek je uit
OP HET POP-uP FNV inloopSpreekuur

Tijdens het FNV inloopspreekuur kun je al je vragen stellen aan de bedrijfsledengroep FNV van de Universiteit Utrecht (UU).
Wij zijn er voor iedereen die aan de UU werkt. Of je nu vast in dienst bent of tijdelijk. Of je nu werkt als WP-er, OBP-er, gebouwverzorger, werkstudent, schoonmaker of receptionist. 

 Ken je ons al? De FNV is de grootste vakbond van Nederland. Wij zijn als ledengroep FNV verbonden aan de UU. We onderzoeken bij leden wat er op individueel/collectief niveau op de werkvloer speelt en brengen dit, namens de leden, onder de aandacht bij de UU. Wij zijn ook vertegenwoordigd in diverse medezeggenschapsorganen binnen de UU en hebben inspraak in beleidsvorming op verschillende niveaus binnen de UU.

Donderdag 8 maart
12:30-14:00
Binnenstad – Trans 10 Cohenzaal (0.06)
* Vrouwendagspecial: gendergelijkheid op de werkvloer

Woensdag 11 april
12.30-14:00
Uithof – voor CafĂ©taria Educatorium

Dinsdag 15 mei
12:30-14:00
Binnenstad – Janskerkhof 3
Stijlkamer (achter Receptie)

Donderdag 14 juni
12:30-14:00
Uithof – Entreehal Bestuursgebouw

Kom zaterdag 13 januari naar de kick-off van het Offensief

Op zaterdag 13 januari aanstaande gaat het Offensief van start in het Utrechtse Tivoli-Vredenburg. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk sectoren, bedrijven en regio’s vertegenwoordigd zijn. Dus zorg dat je erbij bent en laat je collega’s weten dat ze ook welkom zijn!

Wanneer? Zaterdag 13 januari 2018
Hoe laat? Van 11:00-13:00. Natuurlijk wordt na het programma voor een lunch gezorgd. In de middag kun je je inschrijven voor workshops. Vol = vol!
Hoe kom ik er? Tivoli Vredenburg ligt naast het station van Utrecht Centraal. Bij je aanmelding kun je een gratis treinkaartje aanvragen.
Mag ik iemand meenemen? Jazeker! Iedereen is welkom. Meld je gasten wel even apart aan. De gratis treinkaartjes zijn alleen voor leden. Lid worden kan natuurlijk altijd!

meer informatie?

Aanmelden

De Maat is Vol

WO-Front vraagt Tweede Kamer om meer investering in wetenschappelijk onderwijs

Wat? Aanbieding petitie en maatbekers met chocolademunten ‘De Maat is Vol’ aan Vaste Kamercommissie Onderwijs, voor minder werkdruk en meer investeringen in het wetenschappelijk onderwijs.
Wie? Zo’n 4.800 universitair medewerkers hebben al de petitie #WOinactie ondertekend (van ondersteuners tot hoogleraren) vanuit de actiegroep WOinactie met vakbonden FNV Overheid en de VAWO. Een aantal vertegenwoordigers zullen de petitie en de maatbekers aan de vertegenwoordigers onderwijs van de verschillende politieke partijen aanbieden.
Wanneer? Dinsdag 5 december, 13:30 uur
Waar? Plein, Den Haag. Tussen 13:00 en 14:00 uur zal ook een groep universitaire medewerkers op het Plein telewerken omdat ze door de hoge werkdruk domweg geen tijd hebben om actie te voeren.

Universitair medewerkers vragen op dinsdag 5 december de Tweede Kamer om meer te investeren in het wetenschappelijk onderwijs en in het behoud van de verwevenheid met het wetenschappelijk onderzoek. Daarvoor is in de onderwijsbegroting van het nieuwe kabinet onvoldoende geld uitgetrokken. Er wordt zelfs een doelmatigheidsbezuiniging van 183 miljoen euro aangekondigd. De maat is vol voor medewerkers van de universiteiten en zij bieden daarom ook volle maatbekers aan met chocolademunten op deze Sinterklaasdag. Deze bezuinigingen moeten van tafel. De vrijgekomen gelden uit het leenstelsel moeten geheel worden besteed aan meer docenten. Er zijn minstens 4.000 docenten nodig om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen en de zeer hoog opgelopen werkdruk te verlagen, aldus actiegroep WOinactie en vakbonden FNV en de VAWO.

Investeringen nodig

Rens Bod, hoogleraar Computationele en Digitale Geesteswetenschappen van de UvA en initiatiefnemer van de actiegroep WOinactie, biedt samen met vakbonden FNV en de VAWO de Tweede Kamer een petitie aan. Deze werd tevens gesteund door het Platform Hervorming Nederlandse Universiteiten (H.NU) en ReThink UvA. De petitie is inmiddels getekend door ruim 4.800 wetenschappers, hoogleraren, universitair docenten en ondersteunende medewerkers. Volgens het WO-Front, waarin de partijen zijn verenigd, kan de overheid niet langer wachten met de broodnodige investeringen in niet alleen het wetenschappelijk onderwijs, maar ook  de verwevenheid van het onderwijs met het wetenschappelijk onderzoek. Er moet worden geïnvesteerd worden in de hele linie. In universitair onderwijs én onderzoek. Niet ten koste van elkaar.

Kwaliteit wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in het geding

‘De afgelopen jaren is het bedrag dat per student beschikbaar is met een kwart gedaald, terwijl de studentenaantallen bijna zijn verdubbeld,‘ vertelt Bod. ‘En de nieuwe regering trekt nog minder geld uit voor wetenschappelijk onderwijs. Het klinkt mooi dat er extra geld komt voor onderzoek, maar tegelijkertijd wordt er bezuinigd op de universiteiten. Dat is de omgekeerde wereld en riekt naar een sigaar uit eigen doos. Dit regeerakkoord laat WO-instellingen nóg meer concurreren met elkaar. Dat leidt tot een verder tekort aan universitaire docenten, meer werkdruk en een afname van de kwaliteit van het wetenschappelijke onderwijs en onderzoek. Wat dreigt zijn nog massalere colleges, nog minder contacturen en nog minder begeleidingstijd per student.’

Zeer hoge werkdruk

Dat de werkdruk ongezond hoog is op universiteiten, bleek ook uit een onderzoek van de FNV en de VAWO begin dit jaar over de werkdruk op universiteiten. Hieruit bleek dat bijna 70 procent van de medewerkers de werkdruk hoog tot zeer hoog ervaart. Tevens zorgde de hoge werkdruk  voor lichamelijke of psychische klachten (60 procent), doorwerken bij ziekte (ruim 90 procent) en de overweging om een andere baan te zoeken (60 procent). Ook wordt massaal overgewerkt.

Tijdens het aanbieden van de petitie op 5 december zal een groep universitaire medewerkers een mobiele werkplek inrichten op het Plein in Den Haag. ‘Wanneer moeten zij anders die artikelen en aanvragen schrijven, het onderwijs voorbereiden, werkstukken, tentamens en scripties begeleiden en nakijken en ook nog de administratie bijhouden?’, besluit Bod.

De petitie kan nog worden getekend op: https://wetenschappelijkonderwijs.petities.nl

Meer geld voor wetenschappelijk onderwijs

Beste collega’s,
Het zal je niet zijn ontgaan: De Petitie “Meer geld voor wetenschappelijk onderwijs”.
Uit alle enquĂȘtes blijkt dat vooral docenten en medewerkers met een combinatie van onderwijs en onderzoek hoge werkdruk ervaren. Een verlaging van de werkdruk door de inzet van meer docenten is daarom noodzakelijk. FNV Universiteiten steunt daarom de oproep voor meer geld voor wetenschappelijk onderwijs.

We roepen je op de petitie te tekenen! Ga naar de website om je stem te laten horen. Tekenen kan nog tot uiterlijk 1 November.

Een aantal besturen en departementshoofden van andere universiteiten (UvA, VU, RUG en UM) heeft de petitie getekend. Vraag daarom aan jou leidinggevende om zich voor goede arbeidsvoorwaarden in te zetten en ook de petitie te tekenen!

Om meer aandacht voor de actie #woinactie en de petitie te creĂ«ren staan wij als FNV ledengroep UU op Dinsdag, 31 Oktober – 12:00-13:00 met een kraam op de Uithof, tussen Spar en UBB. Kom ook langs en laat horen hoe het verder moet aan de UU!

Volg ons op twitter: @FNV_UU