06 jun

Informatiebijeenkomst pensioen

De AOW-leeftijd wordt tot 2022 bevroren op 66 jaar en 4 maanden. Door de snelle verhoging van de AOW-leeftijd komen veel werkenden nu in de problemen. Als oplossing wordt om te beginnen de AOW-leeftijd de komende twee jaar bevroren op 66 jaar en 4 maanden. In de plannen van het kabinet zou de AOW-leeftijd in 2020 omhoog gaan naar 66 jaar en 8 maanden en in 2021 naar 67 jaar. Dit gaat dus nu niet door.

Andere punten uit het akkoord:

 • Mensen met zwaar werk kunnen eerder stoppen door afspraken in de cao
 • Vanaf 2022 stijgt de AOW-leeftijd veel langzamer dan gepland
 • Onderzoek naar AOW na 45 dienstjaren
 • Nieuw pensioencontract met eerder indexatie
 • Veel minder kans op kortingen op de pensioenen

Voor meer informatie zie de FNV informatiepagina over het ledenreferendum 

Of kom naar de pensioenbijeenkomst in Utrecht op 12 juni.

Waar en Wanneer?
De pensioenbijeenkomst in Utrecht is op 12 juni van 19.30 tot 21.30 uur in NDC Den Hommel.
21 feb

Landelijke onderwijsacties

Met leden uit alle onderwijssectoren, van primair tot en met wetenschappelijk onderwijs, willen wij een duidelijk signaal afgeven aan de politiek: er moet meer geïnvesteerd worden in het onderwijs! De actieweek wordt afgesloten met een landelijke onderwijsstaking op 15 maart op het Malieveld in Den Haag.
Sluit je aan, doe mee met de acties en laat je stem horen. We hebben jouw steun hard nodig. Kom in ieder geval op vrijdag 15 maart om 12.00 uur naar het Malieveld en neem je collega’s mee. Samen staan we sterk! 

 

wat moet er veranderen in het wetenschappelijk onderwijs

In het wetenschappelijk onderwijs eisen de AOb en FNV Onderwijs en Onderzoek dat er 1,15 miljard euro wordt geinvestereerd in de achterstallige financiering.Ook moet de bezuiniging (de doelmatigheidskorting) op het onderwijsdeel van de lumpsum worden geschrapt en moeten de vrijgekomen gelden van het leenstelsel naar extra docenten gaan.

Nederland, een welvarend land, geeft per deelnemer aan het onderwijs, steeds minder uit. Het kabinet vindt dat er al genoeg extra geld naar het onderwijs gaat, maar heeft het niet over het inlopen van alle achterstanden.

De cijfers geven een somber beeld.
‘Alleen voor het middelbaar beroepsonderwijs zien we een consistente stijging over tijd. De andere sectoren laten een stabiele of zelfs (licht) dalende trend zien over de afgelopen jaren.’ Kijken we naar de exacte cijfers, dan is het beeld  zelfs somberder te noemen.

 

Meer informatie over de financiereng van het wetenschappelijk onderwijs is hier te vinden.

Daarom moet er nu actie ondernomen worden. En daar hebben we jullie keihard bij nodig!

14 jan

Actie week 11-16 maart

De demonstratie tegen de afbraak van het onderwijs van vrijdag 14 december waarin hoogleraren, docenten, ondersteunend personeel en studenten demonstreerde bij OCW (het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) om de minister wakker te schudden was een groot succes! De opkomst was geweldig en de demonstratie verliep met veel lawaai! Een positieve reactie van de minister bleef echter uit!
Daarom zullen er in de week van 11-16 maart weer acties gevoerd worden door FNV Onderwijs en Onderzoek samen met AOb. De bonden roepen leden uit alle onderwijssectoren op om mee te doen. De week wordt afgesloten met een landelijke onderwijsstaking op 15 maart op het Malieveld in Den Haag.
Wat we willen? Investeer 1,15 miljard achterstallige financiering in het Wetenschappelijk Onderwijs, Schrap de doelmatigheidskorting en de extra korting op het onderwijsdeel van de lumpsum Investeer de vrijgekomen gelden van het leenstelsel in extra docenten.

07 dec

Demonstratie WoinActie 14 december

Kom naar de demonstratie, draag een rood vierkantje, en laat je horen tegen de roofbouw op de academische sector.

Op vrijdag 14 december houden hoogleraren, docenten, ondersteunend personeel en studenten, gesteund door de FNV en VAWO en het College van Bestuur van de UU, een lawaaidemonstratie bij OCW (het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
Onze eisen:
WOinActie, FNV en VAWO eisen van de minister een investering van 1,15 miljard. Dit is de reparatie van de bezuiniging van de afgelopen jaren op de rijksbijdrage per student die met 25% is afgenomen. Ook eisen we dat de doelmatigheidskorting van 183 miljoen voor het hele onderwijs van tafel gaat.

We verzamelen om 13.00 uur op de Koekamp, Den Haag. Vanaf de Koekamp lopen we naar het Ministerie van OCW (tegenover station Den Haag CS).

Meer informatie vind je in onze nieuwsbrief

20 jul

nieuwsbrief juni 2018

De nieuwe CAO komt eraan!

Vanaf 31 mei is er een nieuw definitief CAO
akkoord! Na de zomer zullen de teksten van het akkoord worden verwerkt tot een nieuwe CAO-tekst 2017-2019. Tot dan kun je de gemaakte afspraken na lezen in het CAO-akkoord. De cao heeft een looptijd tot en met 31 december 2019.

 • Meer salaris
 • Meer perspectief voor junior docenten en postdocs
 • Mobiliteit en duurzame inzetbaarheid OBP
 • Vitaliteitspact

Wil je meer weten? Lees dan de gehele nieuwsbrief online.

hier kun je de PDF van de FNV UU nieuwsbrief downloaden
Goed voor op het prikbord op jou afdeling!

 

05 jul

Een nieuwe CAO

Hoera een nieuwe CAO!

Vanaf 31 mei is er een nieuw definitief CAO akkoord! Na de zomer zullen de teksten van het akkoord worden verwerkt tot een nieuwe CAO-tekst 2017-2019. Tot dan kun je de gemaakte afspraken na lezen in het CAO-akkoord. De cao heeft een looptijd tot en met 31 december 2019.

Ik denk dat de CAO-onderhandelingen een aantal prima resultaten hebben opgeleverd. Er komt o.a. een vitaliteitspact, er is werk gemaakt van de carrière perspectieven voor junior docenten en bv salarisverhoging (2,0% per mei 20118; 2,6% per februari 2019) enz. De volledige tekst van het akkoord is te lezen in het definitieve cao-akkoord

11 jun

Netwerkbijeenkomst

 

help het netwerk

Binnen verschillende faculteiten en departementen van de Universiteit Utrecht komen mensen samen om met elkaar hun situatie op het werk te bespreken. Veelal gaat het hier om docenten (al dan niet met tijdelijke aanstelling), maar ook post-docs en AIO’s. Er zij veel zorgen die tijdens dergelijke bijenkomsten worden geuit over de situatie van werknemers, kwaliteit en continuïteit van het werk en de alsmaar toenemende werkdruk. Ik heb als vakbondsfunctionaris met verschillende groepen gesproken die veel gemeenschappelijke problemen en uitdagingen tegenkomen. Ook veel van de oplossingen die de verschillende groepen bedenken overlappen of zijn gewoonweg hetzelfde. In alle plannen is het een belangrijke stap het probleem duidelijk maken aan een faculteitsbestuur of aan het CvB

Kom naar de netwerkbijeenkomst

Het lijkt de FNV ledengroep van de Universiteit Utrecht dan ook een goed idee om gelijkgezinden van verschillende faculteiten en departementen te ontmoeten en samen te brengen en wellicht contacten te leggen voor een bredere samenwerking om daarmee een krachtiger geluid te kunnen laten horen.De FNV ledengroep organiseert hiervoor een netwerkbijeenkomst op dinsdag 18 september voor leden, belangstellenden en belanghebbenden van goede arbeidsomstandigheden.Heb je behoefte om ook een bijdrage te leveren aan acties of heb je problemen gesignaleerd die je onder de aandacht wilt brengen? Dan is dit een uitstekend moment.
Wil je alleen geïnformeerd blijven over wat er speelt op verschillende plekken op de universiteit kom dan vooral langs. Dit wordt de gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje je netwerk te vergroten en problemen in kaart te brengen of op de kaart te zetten.Graag nodig ik je uit om te komen naar de netwerkbijeenkomst.
We hopen op een brede, gevarieerd opkomst waardoor synergisme van ideeën en mogelijkheden ontstaat.

De netwerkbijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 18 september om 16:00 in de serre van de Botanische tuinen.
Voor versnaperingen wordt gezorgd.

Graag ontvang ik een berichtje als je komt op FNV@uu.nl

Verzoek: print de flyer: ” netwerkbijeenkomst FNV UU” uit en hang deze op je afdeling.

Met vriendelijke groet,

Erik Hendriksen
VAKBONDSFUNCTIONARIS UNIVERSITEIT UTRECHT

Bestuursgebouw, kamer 4.12
Heidelberglaan 8, 3584 CS UTRECHT
E: fnv@uu.nl
Twitter: @FNV_UU
T 030 2537729

 

01 mei

Lunchbijeenkomst over werkdruk en de nieuw CAO

Donderdag 5 april was de lunchbijeenkomst waar onder het genot van een broodje een aantal interessante sprekers de CAO-onderhandelingen toelichtten en de maatregelen tegen werkstress bespraken. Allereerst heeft Jan Boersma een overzicht gegeven van de onderwerpen die ter tafel liggen bij de CAO-onderhandelingen. Vervolgens is door Linda Rigters uiteengezet wat de status is van de werkstress plannen op diverse universiteiten en hoe die plannen er globaal uitzien. Pieter de Bordes gaf een aantal zeer sprekende voorbeelden van hoe verschillende zaken op de UU kunnen leiden tot werkstress bij docenten. Opvallend was dat er behoorlijk wat overeenkomst bestond tussen de mogelijke oplossingen die Pieter aandroeg en de plannen die momenteel in de CAO-onderhandelingen worden besproken. Tot slot heeft Aletta Huizinga nog eens de stappen die genomen moeten worden tegen de werkdruk op een rij gezet en doorgenomen. De presentaties van Jan Boersma en Linda Rigters zijn via onderstaande link te bekijken.

Presentatie Jan Boersma en Linda Rigters: werkdruk en CAO universiteiten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 mrt

Lunchbijeenkomst CAO en werkdruk!

Wil je weten…

 • Wat er in de nieuwe CAO komt te staan?
 • Wie er voor jou onderhandeld?
 • Welke afspraken er worden gemaakt werkdruk?
 • Welke punten er nu op de “CAO-tafel” liggen?

Wil je meepraten, of gewoon de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Kom dan donderdag 5 april naar het David de Wiedgebouw, zaal M2.01? Voor koffie thee en een broodje wordt gezorgd.

De FNV organiseert een bijeenkomst waarbij de CAO onderhandelaar Jan Boersma en FNV beleidsadviseur onderwijs en onderzoek Linda Richters het laatste nieuws over de CAO uit de doeken doen. Ze gaan o.a. in op de plan(nen) van aanpak, persoonlijke ervaringen, de maatregelen tegen werkdruk en hoe we concrete stappen kunnen zetten.

Lunchbijeenkomst CAO NU en plan van aanpak werkdruk!

Donderdag 5 april 12:30-14:30 in David de Wiedgebouw, Universiteitsweg 99, 3584 CG Utrecht, zaal M2.01.

De bijeenkomst is toegankelijk voor alle leden maar neem gerust iemand mee! Hoe meer draagvlak voor de plannen hoe beter! Voor koffie thee en een broodje wordt gezorgd.

 

CAO NU

05 mrt

OP HET POP-uP FNV inloopSpreekuur

VRaag je raak / spreek je uit
OP HET POP-uP FNV inloopSpreekuur

Tijdens het FNV inloopspreekuur kun je al je vragen stellen aan de bedrijfsledengroep FNV van de Universiteit Utrecht (UU).
Wij zijn er voor iedereen die aan de UU werkt. Of je nu vast in dienst bent of tijdelijk. Of je nu werkt als WP-er, OBP-er, gebouwverzorger, werkstudent, schoonmaker of receptionist. 

 Ken je ons al? De FNV is de grootste vakbond van Nederland. Wij zijn als ledengroep FNV verbonden aan de UU. We onderzoeken bij leden wat er op individueel/collectief niveau op de werkvloer speelt en brengen dit, namens de leden, onder de aandacht bij de UU. Wij zijn ook vertegenwoordigd in diverse medezeggenschapsorganen binnen de UU en hebben inspraak in beleidsvorming op verschillende niveaus binnen de UU.

Donderdag 8 maart
12:30-14:00
Binnenstad – Trans 10 Cohenzaal (0.06)
* Vrouwendagspecial: gendergelijkheid op de werkvloer

Woensdag 11 april
12.30-14:00
Uithof – voor Cafétaria Educatorium

Dinsdag 15 mei
12:30-14:00
Binnenstad – Janskerkhof 3
Stijlkamer (achter Receptie)

Donderdag 14 juni
12:30-14:00
Uithof – Entreehal Bestuursgebouw