12 mei

Onderhandelaarsakkoord over cao Universiteiten

Samen met de andere bonden en werkgeversvereniging VSNU hebben we een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao Universiteiten. Met 3% loonsverhoging, een eenmalige uitkering van € 750,- en extra financiering voor de problemen die door de coronacrisis zijn ontstaan. Maar het laatste woord is aan jou, als lid. Dus laat voor 5 juni 12.00 uur je stem horen!

Hoofdpunten cao

Naast bovengenoemde punten zijn er nog een paar belangrijke afspraken gemaakt:

 • De looptijd van de cao is 1 jaar: van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020
 • De pilot Regeling Vitaliteitspact wordt onder gelijke voorwaarden verlengd tot en met 31 december 2021.
 • De cao-tekst over mobiliteit Overig en beheerspersoneel (OBP) wordt geherformuleerd, zodat de nadruk ligt op het vinden van de balans voor de OBP-medewerker met betrekking tot ontwikkeling, mobiliteit en duurzame inzetbaarheid.
 • Aan de hand van de evaluatie pilot ombudsman wordt bij alle universiteiten een ombudsfunctie ingericht.
 • Er wordt een onderzoek ingesteld naar carrièreperspectieven jong WP in zowel onderwijs als onderzoek, waarbij het onderzoek naar de landelijke bekostiging en ‘Erkennen en waarderen’ worden meegewogen.

Lees het hele akkoord

Impact corona

Sommige afspraken in dit akkoord zijn voortgekomen uit de gevolgen van de coronacrisis. Iedereen op alle universiteiten werkt hard door om zoveel mogelijk door te laten gaan, maar de crisis brengt ook een boel onzekerheden.
Met dit onderhandelaarsakkoord hopen we werknemers op universiteiten een hart onder de riem te steken. Daarom is 0,45% van de loonruimte gereserveerd voor de financiering van problemen met betrekking tot arbeidsvoorwaarden die zijn ontstaan door de coronacrisis. Denk bijvoorbeeld aan het verlengen van tijdelijke contracten van onderzoekers, promovendi, docenten en van OBP dat hen daarbij ondersteunt.

Stem Nu over het resultaat!

06 jun

Informatiebijeenkomst pensioen

De AOW-leeftijd wordt tot 2022 bevroren op 66 jaar en 4 maanden. Door de snelle verhoging van de AOW-leeftijd komen veel werkenden nu in de problemen. Als oplossing wordt om te beginnen de AOW-leeftijd de komende twee jaar bevroren op 66 jaar en 4 maanden. In de plannen van het kabinet zou de AOW-leeftijd in 2020 omhoog gaan naar 66 jaar en 8 maanden en in 2021 naar 67 jaar. Dit gaat dus nu niet door.

Andere punten uit het akkoord:

 • Mensen met zwaar werk kunnen eerder stoppen door afspraken in de cao
 • Vanaf 2022 stijgt de AOW-leeftijd veel langzamer dan gepland
 • Onderzoek naar AOW na 45 dienstjaren
 • Nieuw pensioencontract met eerder indexatie
 • Veel minder kans op kortingen op de pensioenen

Voor meer informatie zie de FNV informatiepagina over het ledenreferendum 

Of kom naar de pensioenbijeenkomst in Utrecht op 12 juni.

Waar en Wanneer?
De pensioenbijeenkomst in Utrecht is op 12 juni van 19.30 tot 21.30 uur in NDC Den Hommel.
21 feb

Landelijke onderwijsacties

Met leden uit alle onderwijssectoren, van primair tot en met wetenschappelijk onderwijs, willen wij een duidelijk signaal afgeven aan de politiek: er moet meer geïnvesteerd worden in het onderwijs! De actieweek wordt afgesloten met een landelijke onderwijsstaking op 15 maart op het Malieveld in Den Haag.
Sluit je aan, doe mee met de acties en laat je stem horen. We hebben jouw steun hard nodig. Kom in ieder geval op vrijdag 15 maart om 12.00 uur naar het Malieveld en neem je collega’s mee. Samen staan we sterk! 

 

wat moet er veranderen in het wetenschappelijk onderwijs

In het wetenschappelijk onderwijs eisen de AOb en FNV Onderwijs en Onderzoek dat er 1,15 miljard euro wordt geinvestereerd in de achterstallige financiering.Ook moet de bezuiniging (de doelmatigheidskorting) op het onderwijsdeel van de lumpsum worden geschrapt en moeten de vrijgekomen gelden van het leenstelsel naar extra docenten gaan.

Nederland, een welvarend land, geeft per deelnemer aan het onderwijs, steeds minder uit. Het kabinet vindt dat er al genoeg extra geld naar het onderwijs gaat, maar heeft het niet over het inlopen van alle achterstanden.

De cijfers geven een somber beeld.
‘Alleen voor het middelbaar beroepsonderwijs zien we een consistente stijging over tijd. De andere sectoren laten een stabiele of zelfs (licht) dalende trend zien over de afgelopen jaren.’ Kijken we naar de exacte cijfers, dan is het beeld  zelfs somberder te noemen.

 

Meer informatie over de financiereng van het wetenschappelijk onderwijs is hier te vinden.

Daarom moet er nu actie ondernomen worden. En daar hebben we jullie keihard bij nodig!

21 feb

Een goed begin

In deze nieuwsbrief een verslag van het symposium “lang leve de tijdelijke docent” en de aankondiging van de actie week 11-15 maart. En dat betekent, beste leden, een oproep aan jullie allemaal! kom in de benen en voer actie met ons! De nieuwsbrief is te vinden via de volgende link: Nieuwsbrief 31 januari

14 jan

Actie week 11-16 maart

De demonstratie tegen de afbraak van het onderwijs van vrijdag 14 december waarin hoogleraren, docenten, ondersteunend personeel en studenten demonstreerde bij OCW (het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) om de minister wakker te schudden was een groot succes! De opkomst was geweldig en de demonstratie verliep met veel lawaai! Een positieve reactie van de minister bleef echter uit!
Daarom zullen er in de week van 11-16 maart weer acties gevoerd worden door FNV Onderwijs en Onderzoek samen met AOb. De bonden roepen leden uit alle onderwijssectoren op om mee te doen. De week wordt afgesloten met een landelijke onderwijsstaking op 15 maart op het Malieveld in Den Haag.
Wat we willen? Investeer 1,15 miljard achterstallige financiering in het Wetenschappelijk Onderwijs, Schrap de doelmatigheidskorting en de extra korting op het onderwijsdeel van de lumpsum Investeer de vrijgekomen gelden van het leenstelsel in extra docenten.

07 dec

Nieuwsbrief december 2018

Deze nieuwsbrief is eigenlijk een WOinActie special. Er is veel gesproken over situatie van het onderwijs en onderzoek aan de Nederlandse universiteiten. Nu komen er acties, straks komt het resltaat!  Daarvoor hebben we hulp nodig. Doe mee en steun de acties, teken de petitie, demonstreer mee op 14 december, en als je toch bezig bent; werf een lid voor de FNV!

In deze nieuwsbrief:

 • Wat is WOinActie
 • Het CvB stata achter WOinActie
 • Petitie: stop de afbraak van het hoger onderwijs!
 • Demonstratie in den Haag
 • Print en geef door

Meer weten? lees de nieuwsbrief

Hier kun je de PDF van de nieuwsbrief downloaden

07 dec

Demonstratie WoinActie 14 december

Kom naar de demonstratie, draag een rood vierkantje, en laat je horen tegen de roofbouw op de academische sector.

Op vrijdag 14 december houden hoogleraren, docenten, ondersteunend personeel en studenten, gesteund door de FNV en VAWO en het College van Bestuur van de UU, een lawaaidemonstratie bij OCW (het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
Onze eisen:
WOinActie, FNV en VAWO eisen van de minister een investering van 1,15 miljard. Dit is de reparatie van de bezuiniging van de afgelopen jaren op de rijksbijdrage per student die met 25% is afgenomen. Ook eisen we dat de doelmatigheidskorting van 183 miljoen voor het hele onderwijs van tafel gaat.

We verzamelen om 13.00 uur op de Koekamp, Den Haag. Vanaf de Koekamp lopen we naar het Ministerie van OCW (tegenover station Den Haag CS).

Meer informatie vind je in onze nieuwsbrief