06 jun

Onderhandelaarsakkoord over nieuwe cao Universiteiten

Samen met de werkgevers hebben we een onderhandelaarsakkoord over een nieuwe cao Nederlandse Universiteiten (NU) bereikt. In dit akkoord staan afspraken over een structurele loonsverhoging en een eenmalige uitkering. Ook zijn we akkoord over langere eenmalige contracten voor junior docenten en postdocs en een vitaliteitspact. De looptijd is van 1 juli 2017 tot en met 31 december 2019.

https://www.fnv.nl/sector-en-cao/alle-sectoren/overheid/universiteiten/nieuws/onderhandelaarsakkoord-nieuwe-cao-universiteiten/

29 nov

De Maat is Vol: WO-Front vraagt Tweede Kamer om meer investering in wetenschappelijk onderwijs

PERSAANKONDIGING

De Maat is Vol: WO-Front vraagt Tweede Kamer om meer investering in wetenschappelijk onderwijs

Wat? Aanbieding petitie en maatbekers met chocolademunten ‘De Maat is Vol’ aan Vaste Kamercommissie Onderwijs, voor minder werkdruk en meer investeringen in het wetenschappelijk onderwijs.
Wie? Zo’n 4.800 universitair medewerkers hebben al de petitie #WOinactie ondertekend (van ondersteuners tot hoogleraren) vanuit de actiegroep WOinactie met vakbonden FNV Overheid en de VAWO. Een aantal vertegenwoordigers zullen de petitie en de maatbekers aan de vertegenwoordigers onderwijs van de verschillende politieke partijen aanbieden.
Wanneer? Dinsdag 5 december, 13:30 uur
Waar? Plein, Den Haag. Tussen 13:00 en 14:00 uur zal ook een groep universitaire medewerkers op het Plein telewerken omdat ze door de hoge werkdruk domweg geen tijd hebben om actie te voeren.

Universitair medewerkers vragen op dinsdag 5 december de Tweede Kamer om meer te investeren in het wetenschappelijk onderwijs en in het behoud van de verwevenheid met het wetenschappelijk onderzoek. Daarvoor is in de onderwijsbegroting van het nieuwe kabinet onvoldoende geld uitgetrokken. Er wordt zelfs een doelmatigheidsbezuiniging van 183 miljoen euro aangekondigd. De maat is vol voor medewerkers van de universiteiten en zij bieden daarom ook volle maatbekers aan met chocolademunten op deze Sinterklaasdag. Deze bezuinigingen moeten van tafel. De vrijgekomen gelden uit het leenstelsel moeten geheel worden besteed aan meer docenten. Er zijn minstens 4.000 docenten nodig om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen en de zeer hoog opgelopen werkdruk te verlagen, aldus actiegroep WOinactie en vakbonden FNV en de VAWO.

Investeringen nodig

Rens Bod, hoogleraar Computationele en Digitale Geesteswetenschappen van de UvA en initiatiefnemer van de actiegroep WOinactie, biedt samen met vakbonden FNV en de VAWO de Tweede Kamer een petitie aan. Deze werd tevens gesteund door het Platform Hervorming Nederlandse Universiteiten (H.NU) en ReThink UvA. De petitie is inmiddels getekend door ruim 4.800 wetenschappers, hoogleraren, universitair docenten en ondersteunende medewerkers. Volgens het WO-Front, waarin de partijen zijn verenigd, kan de overheid niet langer wachten met de broodnodige investeringen in niet alleen het wetenschappelijk onderwijs, maar ook  de verwevenheid van het onderwijs met het wetenschappelijk onderzoek. Er moet worden geïnvesteerd worden in de hele linie. In universitair onderwijs én onderzoek. Niet ten koste van elkaar.

Kwaliteit wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in het geding

‘De afgelopen jaren is het bedrag dat per student beschikbaar is met een kwart gedaald, terwijl de studentenaantallen bijna zijn verdubbeld,‘ vertelt Bod. ‘En de nieuwe regering trekt nog minder geld uit voor wetenschappelijk onderwijs. Het klinkt mooi dat er extra geld komt voor onderzoek, maar tegelijkertijd wordt er bezuinigd op de universiteiten. Dat is de omgekeerde wereld en riekt naar een sigaar uit eigen doos. Dit regeerakkoord laat WO-instellingen nóg meer concurreren met elkaar. Dat leidt tot een verder tekort aan universitaire docenten, meer werkdruk en een afname van de kwaliteit van het wetenschappelijke onderwijs en onderzoek. Wat dreigt zijn nog massalere colleges, nog minder contacturen en nog minder begeleidingstijd per student.’

Zeer hoge werkdruk

Dat de werkdruk ongezond hoog is op universiteiten, bleek ook uit een onderzoek van de FNV en de VAWO begin dit jaar over de werkdruk op universiteiten. Hieruit bleek dat bijna 70 procent van de medewerkers de werkdruk hoog tot zeer hoog ervaart. Tevens zorgde de hoge werkdruk  voor lichamelijke of psychische klachten (60 procent), doorwerken bij ziekte (ruim 90 procent) en de overweging om een andere baan te zoeken (60 procent). Ook wordt massaal overgewerkt.

Tijdens het aanbieden van de petitie op 5 december zal een groep universitaire medewerkers een mobiele werkplek inrichten op het Plein in Den Haag. ‘Wanneer moeten zij anders die artikelen en aanvragen schrijven, het onderwijs voorbereiden, werkstukken, tentamens en scripties begeleiden en nakijken en ook nog de administratie bijhouden?’, besluit Bod.

De petitie kan nog worden getekend op: https://wetenschappelijkonderwijs.petities.nl

12 sep

Website www.werkdrukuniversiteiten.nl

www.werkdrukuniversiteiten.nl

Deze website is door de BLG van de UU gemaakt en is bedoeld als verzamelplaats en ideeënbron m.b.t. het thema hoge werkdruk. Bij de UU zijn diverse zaken in gang gezet om de hoge werkdruk aan te pakken. Vooral het rapport van de werkdrukcommissie van de faculteit Geesteswetenschappen lijkt heel erg nuttig. Niet alleen voor onderdelen van de UU maar wellicht ook voor andere universiteiten.