Nieuwsbrief Januari 2020

Nieuwsbrief voor FNV-leden op de TU/e

Januari 2020

Wij wensen iedereen een gezond en gezellig 2020!

 Inhoud

Even voorstellen
Spreekuur
Ledenlijst
Ledenvergadering 30 januari 2020
Aanpassing contributie 2020
Thema’s in 2020

Even voorstellen

 Mijn naam is Jannelies Smit. Sinds 1 december 2019 ben ik FNV-vertegenwoordiger bij de TU/e, als opvolger van Gerard Verhoogt.Ik ben sinds 2007 bij de TU/e werkzaam, maar mijn loopbaan startte in 1976. Ik heb dus al het nodige gezien, gedaan en meegemaakt. Ik hoop mijn ervaringen, en mijn kennis en kunde, nuttig te kunnen gebruiken voor mijn collega’s. Ik ben te bereiken via mail: fnv@tue.nl of telefoon: 5280

Nuttige websites:

FNV of ook: FNV-Overheid TUe of ook algemene informatie vakbonden

Een vakbondsvertegenwoordiger werkt niet alleen. Ook de leden van de Bedrijfsledengroep zijn te benaderen als je vragen mocht hebben.

Boudewijn van Dongen: b.f.v.dongen@tue.nl
Jan Vleeshouwers: J.M.Vleeshouwers@tue.nl
Leon Osinski: l.osinski@tue.nl
Toine Kuiper: A.C.J.Kuiper@tue.nl
Mabel van Eck: C.J.v.Eck@tue.nl

Spreekuur

Vanaf januari 2020 is er een spreekuur. Tijdens de spreekuren krijg je één op één tijd om je vragen te stellen. Niet iedereen heeft evenveel tijd nodig, dus stuur een e-mail voor het maken van een afspraak binnen de volgende blokken:

Donderdag 9 januari tussen 13.30 en 16.00
Donderdag 23 januari tussen 13.30 en 16.00
Donderdag 6 februari tussen 12.00 en 14.00
Donderdag 20 februari tussen 13.30 en 16.00

Kun je niet tijdens een van de genoemde blokken? Stuur dan een e-mail met suggestie voor een andere dag en tijd. Uiteraard worden er in een later stadium ook spreekuren gepland in de volgende maanden.

Ledenlijst

Januari! Altijd een goede maand om bepaalde zaken te heroverwegen, op te ruimen en uit te zoeken. Heb je deze nieuwsbrief via een collega ontvangen maar ben je zelf ook lid? Geef dan je mailadres even door aan mij. Heb je deze nieuwsbrief ontvangen maar ben je nog geen lid? Meld je dan aan via de link op deze pagina: https://www.fnv-overheid.nl/tue/

Ledenvergadering

Op donderdag 30 januari 2020 is er een ledenvergadering gepland
Locatie: Zwarte Doos, zaal 1.04
Tijd: 15.30-16.30

Onderwerpen: deze ledenvergadering is vooral belegd om jullie vragen over de Wnra (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren) en de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) te inventariseren. Er zal een korte presentatie worden gegeven.

Uiteraard zijn ook niet-leden van harte welkom, dus schroom niet deze nieuwsbrief te delen.

In verband met de catering zou het fijn zijn als je je even zou willen aanmelden via fnv@tue.nl

Deadline voor aanmelding vrijdag 24 januari 2020.

Aanpassingen contributie 2020

Kijk voor een actueel overzicht van de contributie hier: contributie 2020. En zet NU alvast in je agenda dat je vóór 15 oktober 2020 je vakbondscontributie terugvraagt via het keuzemodel arbeidsvoorwaarden. Dan kan je het niet meer vergeten.

Thema’s in 2020

Behalve de WNRA en de WAB willen wij ons in dit jaar ook bezig houden met andere arbeidsrechtelijke zaken, zoals die bijvoorbeeld wellicht voortvloeien uit het project voor de secretaresses.

En tot slot: delen mag! Stuur de nieuwsbrief door aan collega’s en/of neem collega’s mee naar de ledenvergadering.