CAO

CAO Nederlandse Universiteiten


Benieuwd naar de voor jou geldende afspraken over loon, toeslagen, werktijden, overwerk, vakantie of pensioen?
Bekijk de CAO Nederlandse Universiteiten.
CAO staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. Deze komt tot stand door onderhandelingen tussen vakbonden en werkgeversorganisaties.

Klik hier voor de CAO Nederlandse Universiteiten

Bovenstaande link brengt je naar de pagina CAO Universiteiten van de centrale FNV website.
Op deze pagina tref je ook het Sociaal plan en de Bovenwettelijke werkloosheidsregeling.