Landelijke Adviescommissie WO

De Landelijke Adviescommissie Wetenschappelijk Onderwijs (LAC-WO) overlegt een aantal keer per jaar met onderhandelaars en bestuurders over ontwikkelingen in het wetenschappelijk onderwijs en wat hier vanuit de FNV aan gedaan kan worden.

Afgevaardigden vanuit de RUG FNV voor het LAC-WO zijn: Hans van Gestel, Koos Meijering en Charlotte Venema.