Het Lokaal Overleg (LO)

Het Lokaal Overleg is een overleg tussen het College van Bestuur en werknemersorganisaties: FNV Overheid, CNV Publieke Zaak, CMHF / VAWO en Ambtenarencentrum FBZ/AC-HOP. Hierbij gaat het vooral om onderwerpen die van belang zijn voor de rechtspositie van RUG medewerkers. Bijvoorbeeld reorganisaties en CAO-afspraken die door de universiteit zelf moeten worden uitgewerkt.

De werknemersorganisaties, waaronder wij als FNV, hebben een belangrijke stem bij personeelsplannen en reorganisaties. Wij toetsen samen met de andere werknemersorganisaties een reorganisatie aan de CAO en bepalen of er een sociaal plan moet worden vastgesteld. Is dit het geval dan dient  de werknemersorganisatie hiermee in te stemmen.

Voor de FNV zitten Maarten Goldberg (lid en woordvoerder van de vakbonden in het Lokaal overleg) en Koos Meijering (lid) bij het overleg. Sander Wesdorp, FNV bestuurder, is als adviseur toegevoegd aan de LO delegatie.

Meer informatie: zie de  agenda’s en verslagen van de vergaderingen van het Lokaal Overleg binnen ‘MyUniversity’ (opent een nieuw venster).