De Bedrijfsledengroep (BLG)

Alle FNV leden bij de RUG vormen samen de bedrijfsledengroep (BLG). Daarnaast is er het bestuur van de bedrijfsledengroep, zij komen maandelijks bij elkaar. Bijvoorbeeld om ontwikkelingen binnen de verschillende afdelingen van de RUG te bespreken en FNV acties voor te bereiden en te plannen.

De BLG overlegt ongeveer één keer per maand, een week voor de volgende vergadering van het Lokaal Overleg (LO).  Vergaderingen worden gehouden op woensdagochtenden van 9:30 – 11:00 in het Regionaal Vakbondshuis aan de Leonard Springerlaan 23, 9727 KB in Groningen.

In principe kan ieder FNV lid van de RUG die dit wil in het bestuur komen. Daarnaast kan je de agenda en de notulen toegestuurd krijgen.  En is er iets waarvan je denkt dat het in het BLG overleg thuishoort? Laat het ons weten via fnv@rug.nl.