Ziekmelding

Wat moet je doen als je ziek bent: de te volgende procedure bij ziekmelding en wat zijn je rechten en plichten gedurende de periode dat je ziek bent (zie:…)

Ziekmelding
Ben je ziek? Meld je dan meteen ziek bij de juiste persoon. Meestal is dat je leidinggevende. Is die er niet, meld je dan bij de vervanger van je leidinggevende. Je hoeft geen vragen te beantwoorden over je ziekte. Je moet wel bereikbaar zijn.

Binnen de Rijksuniversiteit Groningen is een protocol ziekteverzuim opgesteld waarin omschreven staat wat te doen bij ziekte. Dit is te vinden op MyUniversity (alleen toegankelijk voor medewerkers RUG)

LET OP: Je hoeft niets te vertellen over je ziekte
Je  leidinggevende mag jou geen vragen stellen over je medische situatie. Hij mag dus niet vragen waar je last van hebt, of vragen naar de behandeling van je ziekte.  Ook de bedrijfsarts en arboarts mogen geen medische informatie aan de werkgever geven. Tenzij je daar zelf toestemming voor gegeven hebt.

LET OP: Heeft je ziekteverzuim te maken met je werk?
Dan mag de bedrijfsarts wel tegen je werkgever zeggen welke aanpassingen gedaan moeten worden, zodat jij je werk weer kunt doen. Voor meer informatie over en hulp bij conflictsituaties op het werk zie de volgende pagina op onze website.

LET OP: Ziek worden in je vakantie
Ziek worden in je vakantie is natuurlijk heel vervelend. Meld je altijd meteen ziek, op dezelfde manier als op het werk, dus bij je leidinggevende. De dagen dat je ziek bent  kun je niet zelf meer ’terugboeken’ via de selfservice portal. Je kunt in overleg met je leidinggevende een verzoek tot verlofcorrectie indienen bij de afdeling HR arbeidsvoorwaarden via arbeidsvoorwaarden@rug.nl.

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op:
RUG website: Interne medewerkerspagina verzuim en begeleiding
FNV website: Informatiepagina werk & inkomen