Ongewenst gedrag

Wat te doen bij ongewenst gedrag, zoals pesten, (seksuele) intimidatie en bedreigingen.

Onder ongewenst gedrag verstaan we seksuele intimidatie, agressie, geweld, discriminatie en pesten. Dit kan heel direct maar ook heel subtiel plaatsvinden en kan ons allemaal overkomen . Wordt je zelf hiermee geconfronteerd dan is het belangrijk dat je niet wacht of het vanzelf overgaat (wat meestal niet het geval is), maar probeert actie er tegen te ondernemen.

Binnen de universiteit zijn er meerdere mogelijkheden om ongewenst gedrag te melden.

  • Ten eerste kun je in gesprek gaan met je leidinggevende.
  • Indien dit gezien de situatie niet wenselijk is, of de leidinggevende onderdeel is van het probleem, dan kun je ook contact opnemen met de HR adviseur binnen je faculteit of dienst.
  • Daarnaast is er binnen de universiteit een vertrouwenspersoon aanwezig die onafhankelijk is van enig bestuursorgaan binnen de universiteit.

Wilt je graag ondersteuning vanuit de vakbond dan is dat ook mogelijk:

  • Je kunt per telefoon of e-mail contact opnemen met de vertrouwenstelefoon van de FNV.
  • Daarnaast kun je  ook altijd contact opnemen met een van de vakbondsconsulenten binnen de universiteit. Zij zijn collega’s van je, maar onafhankelijk van de organisatie en kunnen je bijstaan bij het oplossen van het probleem.

LET OP: zware bedreiging en/of fysiek geweld.
Maak bij directe zware bedreiging en fysiek geweld altijd melding bij de politie. Meld dit ook via de directe interne noodlijn van de universiteit 363 8050. Probeer ook getuigen en medestanders te vinden, samen sta je sterker.

Meer informatie:
RUG: Zero Tolerance verklaring over ongewenst gedrag
RUG: Regeling vertrouwenspersoon
FNV: Pesten, intimidatie en discriminatie op het werk