Woon-werkverkeer vergoedingen

Woon-werkverkeer vergoeding in combinatie met thuiswerkvergoeding
Bij de RUG is er in overleg met de vakbonden voor gekozen om de CAO zo toe te passen dat personeelsleden een thuiswerkvergoeding krijgen van 2 euro per dag voor 2 dagen per week. Voor de andere 3 dagen wordt dan een woon-werkverkeer vergoeding uitbetaald; mits je daarvoor in aanmerking komt (zie hieronder bij de regeling).
Uitbetaling gebeurt op basis van het werkrooster. Parttimers ontvangen daarmee geen vergoeding op dagen dat ze niet werken.
Let op: als je vanwege je werkzaamheden voornamelijk op de RUG bent en daarmee recht hebt op meer dagen reiskostenvergoeding, pas dan je werkrooster aan.

Regeling woon-werkverkeer
Niet alle personeelsleden komen voor een woon-werkvergoeding in aanmerking. Alleen mensen die meer dan 15 kilometer en minder dan 40 km van de werkplek wonen krijgen een vergoeding van 4 cent per kilometer. Alle details worden uitgelegd MyUniversity (alleen toegang voor RUG medewerkers).

De Fiscale Reiskostenregeling

Ieder personeelslid kan gebruik maken van de Fiscale Reiskostenregeling, ook als er een kleine afstand woon-werk is. Er is geen minimale afstand. wel een maximale afstand van 150 km per dag. De vergoeding is ongeacht het vervoermiddel wat gebruikt wordt. Ook als je een ‘gewone’ woon-werkverkeervergoeding ontvangt kun je daarnaast gebruik maken van de fiscale reiskostenregeling.
Simpel uitgelegd mag je per kilometer 19 cent uit je bruto loon aan jezelf vergoeden. Dit levert -afhankelijk van je inkomen- een fiscaal voordeel op van 35 – 45%.

Een paar rekenvoorbeelden: als je 3 dagen in de week 5 kilometer enkele reis van je huis naar het werk gaat (dan reis je 30 km totaal per week) is de fiscale vergoeding 30 km x 0,19 = 5,70 Euro.
Als je 35 % belasting betaalt over je loon dan bespaart dit je ongeveer 2 Euro per week aan belasting. Bij 40 werkweken per jaar is dat 80 euro ‘verdiend’.
Is de enkele reis 14 kilometer dan is de vergoeding bijna 20 euro per week, het belastingvoordeel is dan 5,60; op jaarbasis 223 euro ‘verdiend’.

Zie  verder de informatie op MyUniversity (alleen toegang voor RUG medewerkers).

Let op: je bruto jaarinkomen wordt lager met het toepassen van deze regeling.
Dit werkt door in de hoogte van je pensioen , want er wordt minder pensioenpremie ingehouden (zowel het werknemersdeel als werkgeversdeel).
Ook kan de verlaging van je bruto inkomen gevolgen hebben als je langdurig ziek wordt of anderszins in een uitkeringssituatie belandt (WIA-, WAO- of WW/BW-uitkering).