Fiscale Reiskostenregeling en andere vergoedingen voor woon-werkverkeer

Update juli 2021.
Vanwege het thuiswerken zijn de bestaande regelingen tijdelijk aangepast. Vergoedingen voor woon-werkverkeer worden momenteel alleen op declaratiebasis uitgekeerd. Het is nog onzeker of dit een blijvend karakter heeft. 

Ieder personeelslid kan gebruik maken van de Fiscale Reiskostenregeling, ook als er een kleine afstand woon-werk is. Er is geen minimale afstand. wel een maximale afstand van 150 km per dag. De vergoeding is ook ongeacht het vervoermiddel wat gebruikt wordt.
Simpel uitgelegd mag je per kilometer 19 cent uit je bruto loon aan jezelf vergoeden. Dit levert -afhankelijk van je inkomen- een fiscaal voordeel op van 35 – 50%.

Een rekenvoorbeeld: als je 5 dagen in de week 5 kilometer enkele reis van je huis naar het werk gaat is de fiscale vergoeding 50 km x 0,19 = 9,50 Euro.
Als je 35 % belasting betaalt over je loon dan bespaart dit je 3,32 Euro aan belasting per week. Je verdient er in dat geval ongeveer 170 euro per jaar mee.

Vanwege het thuiswerken wordt de vergoeding met ingang van 2021 alleen nog uitgekeerd als er daadwerkelijk gereisd is naar het werk. Dit gaat via een declaratie van gereisde dagen.
Zie  verder de informatie op MyUniversity (alleen toegang voor RUG medewerkers).

Voor zolang de thuiswerksituatie duurt, krijg je ook een bedrag van 4 cent  per kilometer enkele reis vergoed, ook op declaratiebasis, ongeacht de reisafstand. NB In de oorspronkelijke regeling kreeg je dit bedrag als je meer dan 15 kilometer en minder dan 40 kilometer enkele reis van het werk woont.
Zie  verder de informatie op MyUniversity (alleen toegang voor RUG medewerkers).

Let op: je bruto jaarinkomen wordt lager met het toepassen van deze regeling.
Dit werkt door in de hoogte van je pensioen , want er wordt minder pensioenpremie ingehouden (zowel het werknemersdeel als werkgeversdeel).
Ook kan de verlaging van je bruto inkomen gevolgen hebben als je langdurig ziek wordt of anderszins in een uitkeringssituatie belandt (WIA-, WAO- of WW/BW-uitkering).