Fietsregeling

De universiteit heeft een regeling voor haar medewerkers waarmee op een fiscaal aantrekkelijke wijze een fiets aangeschaft kan worden.  Hiervoor gelden de onderstaande voorwaarden.

Algemene voorwaarden

  • Je mag maar een keer per vier jaar gebruikt maken van de regeling.
  • Je moet minimaal een aanstelling hebben van 0.3 FTE en het dienstverband moet nog minimaal een jaar doorlopen na deelname. Daarnaast zijn werknemers van wie het bruto loon fiscaal reeds maximaal 30% is verlaagd, student-assistenten en oproepkrachten uitgesloten van deelname.
  • De verrekening met het brutoloon bedraagt maximaal 1000 euro. Je mag een duurdere fiets aanschaffen, maar dan wordt maximaal 1000 euro van het totaalbedrag van de fiets vergoed.
  • De verrekening van het bedrag vind plaats door een verlaging van het brutoloon over de resterende maanden van het lopende kalenderjaar of indien gewenst met een verlaging van de incidentele uitkeringen (bruto vakantietoelage en/of de bruto eindejaarsuitkering) voor zover dit mogelijk is in combinatie met een eventuele fiscale reiskostenvergoeding.
  • De fiets dient eerst zelf aangeschaft te worden, daarna kan binnen 2 maand na aanschaf via het volgende formulier (alleen toegankelijk voor medewerkers RUG) een verzoek tot deelname aan de regeling worden gedaan.

LET OP: controleer van te voren of je voldoet aan de regeling
Omdat het kopen van een fiets een behoorlijk grote financiële aanschaf kan zijn is het verstandig van te voren te controleren of je ook in aanmerking hiervoor komt. Via de volgende link (alleen toegankelijk voor medewerkers RUG) kun je dat laten controleren.

LET OP: gevolgen van verlaging brutoloon
Verlaging van het brutoloon en/of vakantietoelage/eindejaarsuitkering kan van invloed zijn op de hoogte van bepaalde uitkeringen (e.g. WIA-, WAO- of WW/BW-uitkering) en inkomensafhankelijke toeslagen zoals de zorgtoeslag, huurtoeslag en de kinderopvangtoeslag. Een compensatie hiervoor van werkgeverszijde wordt niet verleend.

Meer informatie
Wil je de formele tekst van de regeling graag inzien dan kan deze gevonden worden op de volgende pagina binnen MyUniversity (alleen toegankelijk voor medewerkers RUG). Vragen over de regeling kunnen gesteld worden via het e-mail adres fietsprive@rug.nl.