15 sep

Webinar Hybride werken op 22 september

Op woensdagmiddag 22 september organiseren wij samen met de FNV aan de UvA een Webinar over hybride werken onder de titel

‘Terug naar de Campus’

We merken dat er veel vragen leven nu we langzamerhand met elkaar weer terugkeren naar de Universiteit. Vragen zoals het recht op een werkplek op de campus, de verplichting tot fysiek onderwijs geven bij oplopende besmettingen, het intellectueel eigendom van uw online cursus of de mogelijkheid om thuis te kunnen werken.

De Webinar wordt gehouden van 14.00 tot 15.30 met een uitloop tot 16.00 uur. Eerst zal onze bestuurder Jan Boersma een inleidend verhaal houden over de nieuwe CAO en hoe de afspraken over hybride werken daarin uitgelegd moeten worden. Daarna willen we in verschillende kleinere groepen (afhankelijk van het aantal deelnemers) met elkaar in discussie gaan over jullie eigen ervaringen tot nu toe.

Iedereen die mee wil doen aan deze interactieve Webinar kan zich via fnv@rug.nl aanmelden. Je ontvangt dan in de week van 22 september een link waarmee je hieraan kunt deelnemer.

29 jun

We hebben een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe CAO

Vers van de pers kunnen we melden dat we sinds vandaag een voorlopig CAO akkoord hebben. De onderhandelaars van de vakbonden hebben met de werkgeversdelegatie van de VSNU een akkoord bereikt voor een nieuwe CAO Nederlandse Universiteiten lopend van januari 2021 tot en met 31 maart 2022.

Enkele onderdelen uit het voorlopig akkoord zijn:

 • Een loonsverhoging per 1 juli van 1.64%.
 • Een loonsverhoging per 1 januari 2022 van 0.36%.
 • Een eenmalige bruto uitkering van 650 euro (bij een volledig dienstverband).
 • Een minimumloon van 14 euro.
 • Verdere afspraken over hybride werken inclusief een thuiswerkvergoeding en een internet vergoeding.
 • Verdere afspraken over het eerder vast aannemen van tijdelijk personeel (minder flex, meer vast)

De volledige details van het voorlopig akkoord kunnen hier bekeken worden. The English version of the document can be found here.

Voordat het voorlopige akkoord definitief wordt zal er vanuit de bond eerst nog een ledenraadpleging plaatsvinden. Hiervoor ontvangen alle leden nog een uitnodiging vanuit FNV centraal.

04 feb

Verkiezingen ledenparlement: stem op Marian!

Begin februari zijn de verkiezingen voor het ledenparlement van de FNV. En dit keer heeft een van onze eigen collega’s zich kandidaat gesteld voor een zetel in het parlement, Marian Hanemaaijer.

Wij ondersteunen deze kandidatuur natuurlijk van harte en willen haar graag onder onze leden promoten en iedereen dan ook oproepen om op haar een stem uit te brengen. Meer informatie over haar kandidatuur staat in haar flyer, waar die hieronder als afbeelding wordt getoond. Daarnaast is de verkiezingsflyer van Marian ook als pdf beschikbaar.

19 jan

Uitnodiging FNV Webinar thuiswerken / Invitation for a FNV Webinar on working from home

For the English version, please see below the Dutch text.

Rechten en plichten

Afgelopen jaar was het voor ons allemaal  een uitdaging om het werk op een zo goed mogelijke manier uit te voeren. Voor een groot deel van ons betekende dat veel thuiswerken, wat het werk nog lastiger maakte.  Dat gaat dit jaar voorlopig ook nog niet veranderen en we voorzien dat in de toekomst het hybride werken de norm zal zijn: structureel een deel van het werk vanaf huis verrichten en deels vanaf de RUG.

We merken als vakbond dat er veel vragen zijn over regels rond thuiswerken, met name de uitvoering door de RUG van landelijke regels. En er zijn veel vragen  over vergoedingen voor de onkosten van thuiswerken en over faciliteiten die de RUG aanbiedt om het thuiswerken mogelijk te maken, zoals een computer of bureaustoel

Over die vergoedingen en faciliteiten (een thuiswerkregeling) zijn eind december  nieuwe afspraken gemaakt in het Lokaal Overleg tussen de bonden en het College van bestuur. Hierover willen we jullie graag bijpraten via een digitale webinar. Daar zullen Marthy Schuurman (FNV bestuurder) en Maarten Goldberg (FNV delegatie Lokaal Overleg) meer uitleg geven over de afgesproken thuiswerkregeling en zullen graag ingaan op vragen rond alles dat met thuiswerken te maken heeft.  De webinars zijn vrij toegankelijk voor zowel leden als niet leden binnen de RUG.

Sessie 1 – Woensdagmiddag 27 januari 11:00 – 12:00 (voertaal Nederlands)
Sessie 2 – Dinsdagmiddag 2 februari 12:00 – 13:00 (voertaal Engels)

Wil je bij een sessie  aanwezig zijn dan kun je je hiervoor opgeven bij Jaap Bos, de vakbondsfunctionaris van de RUG, via het e-mail adres fnv@rug.nl
We sturen je dan tegen die tijd een link naar de bijeenkomst. Wanneer je nu al een vraag, idee of suggestie hebt om tijdens de bijeenkomst te behandelen stuur die dan alvast toe, via hetzelfde emailadres. Doe dat ook in het geval je niet mee kunt doen aan een sessie. We nemen dan contact met je op.

Stuur deze uitnodiging s.v.p. door naar je collega’s!

NB:  Je opgave wordt niet gedeeld met anderen;  de bijeenkomsten worden niet opgenomen.


Your rights and obligations

Last year proved to be a big challenge for us all  to do our job and most of us had to work from home, making the job even more difficult. This year we must continue to do so and we expect that in the future the so called hybrid work will become default: a permanent combination of working from home and from the office.

As Union representatives we notice that a lot of you have questions regarding working from home. How is the UG implementing the national measures, what are your rights and obligations as an employee of the UG. And  questions on a compensation for expenses that come with working from home and the facilities (like a computer or an office chair) that are offered by the UG.

December last year the unions bargained new regulations for a compensation and facilities (thuiswerkregeling) with the Board of the University in the Local Consultative Committee (Lokaal Overleg).  We would like to explain these new regulations to you in a digital webinar. Marthy Schuurman (FNV Union Worker) and Maarten Goldberg (FNV member Lokaal Overleg) will do so and will be glad to answer any questions regarding this matter.  The webinars will be open to attend for everyone, union members and non-members alike.

Session 1 – Wednesday morning January 27, 11-12 AM. Working language Dutch
Session 2 – Tuesday afternoon February 2, 12-1 PM. Working language English

If you would like to attend a session please register with Jaap Bos, FNV Union representative for the UG, by email: fnv@rug.nl You will receive a link to the meeting at that time. In case you have a question or remark beforehand, to be addressed at the meeting please send this to the same email address. If you cannot attend the meeting, feel free to do the same, then we will contact you.

Please forward this invitation to your colleagues!

Please note: your registration will not be shared with others; the webinar meetings will not be recorded.

05 jan

Thuiswerkregelingen voor 2021

Eind december hebben we in het Lokaal Overleg (LO) een aantal regelingen afgesproken voor de eerste helft van 2021:

Kosten woon-werkverkeer mogen in 2021 van de fiscus alleen worden vergoed op basis van declaratie (niet gereisd is geen vergoeding), de regeling wordt hier op aangepast. Hier kunnen de bonden zich goed in vinden, positief aan deze methodiek is ook dat mensen die minder dan 15 kilometer van het werk wonen nu ook hun kosten kunnen declareren. Dat is in de gewone regeling niet zo.

Vergoeding voor apparatuur blijft voorlopig geregeld via de tabletregeling, al hebben de bonden er nogmaals op gewezen dat deze regeling hier niet voor bedoeld is. Ook zijn de standaardbedragen voor vergoeding in een aantal gevallen te laag, dan is de apparatuur niet voor dat bedrag te koop. Ons advies is en blijft om in alle gevallen waarin de tabletregeling niet voorziet te overleggen met je leidinggevende zodat je de apparatuur in bruikleen kunt krijgen ofwel de werkelijk gemaakte kosten kunt declareren in AFAS via de tab ‘Overige apparatuur’. Loop je tegen problemen aan, dan horen wij dat graag dan kunnen we actie ondernemen.

Thuiswerkvergoeding in 2021.
Deze is voor de eerste helft van 2021 vastgesteld op 25 euro netto vergoeding per maand (kosten van internet). De bonden vinden dit bedrag te laag, zeker in de wintermaanden dekt het niet de werkelijke kosten van thuiswerken (gas en licht). Een eventueel hogere vergoeding zou kunnen maar moet dan uit de zogenaamde vrije ruimte komen en daarmee zou onze netto eindejaarsuitkering omlaag gaan. En een bruto vergoeding was voor het CvB onbespreekbaar. Positief is wel dat we konden afspreken dat de vergoeding niet naar deeltijd wordt gegeven (dus elk personeelslid krijgt 25 euro netto per maand en dat de vergoeding ook voor oproepkrachten en student-assistenten geldt. De kans is ook groot dat er een meer centrale regeling via de CAO wordt afgesproken en dat werkgevers landelijk betere afspraken met de fiscus kunnen maken over onbelaste vergoedingen.

Thuiswerkvergoeding 2020.
De bonden hebben voorgesteld om over 2020 ook een vergoeding te geven. Maar omdat deze ook bruto zou moeten zijn (de vrije ruimte over 2020 was al uitgekeerd ) wilde het CvB dit niet. We hebben er op gewezen dat er enorme bedragen zijn bespaard in 2020 onder meer op printkosten (schatting 150.000 euro per maand) en reiskosten en verblijf in het buitenland (schatting 3 miljoen in 2020) en dat in de laatste maanden van 2020 veel personeelsleden in feite minder salaris hebben overgehouden vanwege hun gestegen energierekening en andere kosten. Naar onze overtuiging is er zeker de financiële ruimte om die kosten te vergoeden. Maar het CvB bleef bij zijn standpunt dat een vergoeding over 2020 financieel onacceptabel was en dat de Corona crisis nu eenmaal voor iedereen negatieve gevolgen heeft.

Wat ons betreft zeer teleurstellend deze reactie.

De regelingen worden tot in detail uitgelegd via de salarisbrief op MyUniversity

21 okt

Uitnodiging FNV CAO informatiebijeenkomsten

English version can be found below the dutch page

Ondanks de coronacrisis zijn wij als FNV weer bezig met de voorbereidingen voor de nieuwe CAO 2021-2022. Dit jaar willen we nadrukkelijk bij zoveel mogelijk collega’s informatie verzamelen over wat jullie nu echt belangrijk vinden om terug te zien in onze CAO. Hiervoor organiseren wij op 27 en 28 oktober aanstaande twee vrij toegankelijke digitale bijeenkomsten voor zowel leden als niet leden binnen de RUG.

Sessie 1 – Dinsdagmiddag 27 oktober 11:30 – 12:30
Sessie 2 – Woensdagmiddag 28 oktober 13:00 – 14:00

Onderwerpen die we in de sessies willen bespreken zijn onder andere:

De looneis
Werkdruk
Thuiswerkmaatregelen en -vergoedingen
Tijdelijke en flexcontracten
Maar ook andere onderwerpen waarvan jullie vinden dat deze meegenomen zouden moeten worden willen we graag bespreken. Want deze sessies zijn juist bedoeld om jullie inbreng ‘op te halen’.

Tijdens deze sessies zullen onze twee onderhandelaars van de FNV aanwezig zijn om algemene informatie te geven over het CAO traject. Zij kunnen uiteraard ook vragen beantwoorden die tijdens de sessies worden ingebracht. Eventuele presentaties worden in het Nederlands gegeven, vragen stellen kan zowel in het Nederlands als in het Engels.

Wil je bij een van beide sessies aanwezig zijn? Geef je dan op via het e-mailadres fnv@rug.nl (*). We sturen je dan tegen die tijd een link naar de bijeenkomst. Als je niet mee kunt doen aan de sessie nodigen we je uit om je ideeën of suggesties naar hetzelfde e-mail adres te sturen.

Wij roepen jullie ook op om deze uitnodiging onder zoveel mogelijk collega’s van ons te verspreiden binnen de organisatie.

(*) Je deelname wordt niet geregistreerd; de bijeenkomsten worden niet opgenomen.

English version: Invitation to FNV CAO information meetings
Despite the coronavirus pandemic, we in the FNV are still busy preparing for the new Collective Labour Agreement (CAO) 2021-2022. This year, we want to expressly gather information from as many colleagues as possible regarding the aspects that you would really like to see again in our CAO. To this end, we are organizing two open online meetings, held on 27 and 28 October, for both members and non-members of the FNV alike within the UG.

 • Session 1 – Tuesday 27 October, 11.30 a.m.–12.30 p.m.
 • Session 2 – Wednesday 28 October, 1–2 p.m.

Topics that we would like to discuss in the sessions include:

 • wage demands
 • work pressure
 • measures and compensation regarding working from home
 • temporary and flex contract

That being said, if you have a topic that you think should be discussed, then we are very much open to this. These sessions are exactly intended to collect your input.

During the sessions, our two FNV negotiators will be present to provide general information on the CAO trajectory. They can, of course, also answer any questions that are brought to the sessions. Presentations, if given, will be held in Dutch; questions may be asked in both Dutch and English.

If you would like to attend one of the two sessions, please inform us of this by email at fnv@rug.nl (*). We will send you a link to the meeting closer to the time. If you are not able to attend either session, we invite you to send your ideas or suggestions to the email address above.

We also encourage you to share this invitation with as many colleagues as possible within the organization.

(*) Your participation will not be registered; the meetings will not be recorded.

02 sep

Sfeerimpressie Tour of Academics

Afgelopen maandag 31 augustus, tijdens de opening van het academisch jaar hebben een groep collega’s van onze Universiteit vanuit de AOb, WOInActie en de FNV  actie gevoerd tegen het huidige beleid van tijdelijke contracten. Hiervoor was een landelijke, Corona proof,  fietsactie opgezet op meerdere locaties in het land , waaronder Groningen. Hieronder een kleine sfeerimpressie van de actie zelf (met dank aan Hans van Gestel voor de foto’s).

De actie is ook bij RTV Noord op het nieuws gekomen, het betreffende artikel kan hier nagelezen worden.

16 jul

Thuiswerkfaciliteiten

Langzamerhand merken we dat op steeds meer plekken binnen de universiteit de werkzaamheden op locatie voorzichtig weer worden opgestart. Toch is de algemene richtlijn nog steeds dat er zoveel mogelijk thuis wordt gewerkt en dat alleen mensen die op locatie hun werkzaamheden moeten uitvoeren daar ook aanwezig zijn.

In de wet staat dat je, wanneer je verplicht wordt om thuis te werken, de werkgever (de RUG) verantwoordelijk is voor de inrichting van een geschikte werkplek. Je hebt nu ook een mail gekregen (pdf versie) waarin wordt uitgelegd hoe je apparatuur kunt aanschaffen, via de aangepaste tabletregeling en een geschikte bureaustoel kunt verkrijgen. Helaas zijn hiermee nog niet alle problemen rond een goede werkplek de wereld uit. Hieronder een paar problemen die zich kunnen voordoen en ons advies daarbij.

Vraag: Ik kan geen gebruik maken van de tabletregeling (te kort in dienst, al eerder een tablet gekocht, ik heb apparatuur nodig voor mijn werk die hier niet onder valt).
Antwoord: Ga naar je leidinggevende en leg het probleem voor.  De demandmanager van je faculteit of dienst verstrekt de benodigde apparatuur, of zoekt een oplossing, zoals wel binnen de RUG gebouwen werken. 

Vraag: Ik heb geen auto om een bureaustoel op te kunnen halen.
Antwoord. Meld dit bij de arbo- en milieucoördinator van je faculteit of dienst. Dan wordt gekeken hoe dit probleem kan worden opgelost.

Vraag: Ik heb naast een stoel ook een bureau nodig en/of betere verlichting.
Antwoord: Meld dit bij de arbo- en milieucoördinator van je faculteit of dienst. Deze zoekt dan een oplossing, eventueel een werkplekonderzoek. Of binnen de RUG gebouwen werken.

Wij merken dat er nog veel onduidelijk is en dat de mate van actieve ondersteuning om zaken goed geregeld te krijgen verschilt tussen de faculteiten en diensten. Als je onvoldoende ondersteuning krijgt om je werkzaamheden op een verantwoorde manier thuis uit te voeren of je hebt vragen over dit onderwerp aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via fnv@rug.nl.

Nogmaals: je hebt recht op een goede en veilige werkomgeving of dit nu op de universiteit of in je eigen huis is.

23 mei

Pensioenakkoord update – voorlopige stand van zaken

bron: FNV landelijk

UITWERKING PENSIOENAKKOORD
Het afgelopen jaar is het pensioenakkoord volgens planning uitgewerkt. Het proces is nog niet klaar, maar nadert wel de afrondingsfase.  Voor elk van de drie onderwerpen (uitwerking aanvullend pensioen met indexatieperspectief; AOW en eerder stoppen; pensioen voor iedereen) zijn er binnen de FNV klankbordgroepen ingericht. Er is daarbij voor elk onderwerp een klankbordgroep met bestuurders en een klankbordgroep met kaderleden. Alle sectoren zijn op dit proces aangesloten. We hebben deze klankbordgroepen steeds geïnformeerd over de voortgang en van de uitwerking. We hebben in deze klankbordgroepen knelpunten uit de dagelijkse praktijk opgehaald. Tevens is het Ledenparlement regelmatig bijgepraat over de ontwikkelingen rondom de uitwerking van het pensioenakkoord. Op hoofdlijnen lijken we nu tot een afronding te komen.

INHOUD
Over de drie hoofdonderwerpen van het Pensioenakkoord: een toekomstbestendige tweede pijler (met meer perspectief op indexatie), AOW en eerder kunnen stoppen met werken en de aanpak van ‘witte vlekken’ (werknemers zonder pensioen), lijken we tot de volgende afspraken te kunnen komen:

Toekomstbestendige tweede pijler voor aanvullend pensioen, waarbij eerder geïndexeerd kan worden:

 • Doorontwikkeling nieuw contract: er komt een stelselaanpassing met een nieuw pensioencontract. De uitgangspunten zijn daarbij behoud van collectiviteit, solidariteit en verplichtstelling. Het nieuwe pensioencontract is minder afhankelijk van de rekenrente waar het huidige stelsel zo veel last van heeft. Er wordt nog steeds collectief belegd om zo veel mogelijk rendement te halen voor alle deelnemers, en iedereen zo eerlijk mogelijk te laten meedelen in de rendementen.
 • Compensatie afschaffen doorsnee systematiek. In plaats van de doorsnee systematiek blijft de premie voor alle deelnemers hetzelfde, maar zal het verwacht pensioen voor jongeren relatief sneller toenemen. Dit komt doordat de premies van jongeren langer kunnen worden belegd. Het afschaffen van de doorsnee systematiek levert winst op, maar de overgang van het oude stelsel naar het nieuwe stelsel geeft een relatief nadeel voor sommige groepen werkenden. Er worden afspraken gemaakt over hoe dit nadeel voor die groepen gecompenseerd moet worden.
 • Transitie naar nieuw contract: als we iedereen willen laten profiteren van het nieuwe stelsel zullen de al opgebouwde pensioenrechten moeten worden omgezet naar rechten in het nieuwe systeem. Dat moet natuurlijk zo evenwichtig mogelijk gebeuren, zodat alle generaties – jong en oud – daar evenveel profijt van hebben. Daar worden waarborgen voor afgesproken.
 • Uitlegbaarheid/uitvoerbaarheid: het is belangrijk dat het nieuwe stelsel uitlegbaar is. Iedereen moet kunnen snappen waarom dit gebeurt, hoe het gebeurt en wat het betekent voor elke deelnemer. Het is ook belangrijk dat het nieuwe stelsel uitvoerbaar is: pensioenfondsen moeten ermee uit de voeten kunnen en het moet passen binnen de ICT-systemen.

AOW-leeftijd en eerder kunnen stoppen met werken:

 • De AOW-leeftijd stijgt dankzij het Pensioenakkoord veel minder snel naar 67 jaar.
 • Als de levensverwachting in de toekomst stijgt, stijgt de AOW-leeftijd voortaan minder snel mee. Een toename van de zogenaamde levensverwachting met 12 maanden leidt niet meer tot 12 maanden langer werken. Voortaan betekent 12 maanden langer leven, 8 maanden langer werken en 4 maanden langer pensioen. Als de levensverwachting niet stijgt (bijvoorbeeld als gevolg van de Coronacrisis), stijgt de AOW-leeftijd dus ook niet verder.
 • Er komt een regeling waarbij sociale partners in de cao’s afspraken kunnen maken over mensen met zware beroepen. Zij kunnen voortaan weer 3 jaar voor hun AOW-leeftijd met pensioen. Omdat je dan nog geen AOW-uitkering krijgt, moet de werkgever een uitkering verstrekken die dat compenseert. Daar bovenop kan iedereen zelf nog aanvullen uit de eigen pensioenregeling of uit gespaard verlof.
 • Je mag voortaan 100 weken verlof sparen (was 50 weken).
 • Er is de komende jaren € 800 miljoen beschikbaar voor duurzame inzetbaarheid en knelpunten bij zwaar werk en eerder kunnen stoppen.
 • Op pensioendatum kan een bedrag van maximaal 10% ineens opgenomen worden
 • We onderzoeken momenteel of AOW na 45 dienstjaren uitvoerbaar is.

Pensioen voor iedereen: ZZP/flex en witte vlekken:

 • Witte vlekken. In het pensioenakkoord is aangegeven dat er een aanvalsplan moet komen voor de witte vlekken. We spreken van witte vlekken als een werknemer ( dus iemand in loondienst) geen pensioen opbouwt. Uit analyses blijkt dat het voor werknemers lang niet altijd duidelijk is dat ze tot de witte vlek behoren en dus geen pensioen opbouwen. De informatie hierover moet dus veel duidelijker worden. In het plan worden werkgevers opgeroepen om pensioenregelingen te introduceren, worden werknemers opgeroepen om zich goed te informeren en het gesprek aan te gaan over het introduceren van een pensioenregeling. Voor zover er barrières zijn om tot een pensioenfonds toe te treden wordt opgeroepen om die te slechten.
 • ZZP en de Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Eerder dit jaar is er in de Stichting van de Arbeid een akkoord bereikt over dit onderwerp. Het akkoord zorgt er voor dat voor alle ZZP’ers een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid tegen een redelijke prijs beschikbaar komt. Het akkoord dient nog te worden omgezet in wetgeving.
 • ZZP’ers moeten gemakkelijker kunnen aansluiten bij een pensioenfonds.

HET PROCES
Wat zijn de volgende processtappen?
Op vrijdag 8 mei 2020 kwam de Stuurgroep bijeen met als doel zo veel mogelijk knopen door te hakken op nog openstaande punten. De laatste discussiepunten worden vervolgens besproken in de werkverbanden en met de klankbordgroepen. Ook wordt de Pensioencommissie van het Ledenparlement bijgepraat over de laatste ontwikkelingen.
Op donderdag 11 juni om 20.00 uur zal de FNV alle leden informeren door middel van een Landelijk Webinar Pensioen. Aanmelden kan hier. Half juni bespreken we de uitkomsten in het Ledenparlement.

De afgelopen periode is er veel bereikt en daar zijn we trots op, maar we zijn er nog niet en niet alles van het bovenstaande is al helemaal uitgewerkt, maar wat er nu ligt lijkt voorlopig in grote lijnen op wat we voor ogen hadden toen we het pensioenakkoord sloten en dat is alleen gelukt door de inzet van alle leden, kaderleden en de werkorganisatie. Nu wordt er gerekend om dat ook met harde cijfers te kunnen staven. Vanzelfsprekend nemen we pas een besluit als we zeker weten dat we de doelen die we gesteld hebben kunnen behalen. Samen staan we sterk en een goed pensioen is een kwestie van fatsoen!

12 mei

We hebben een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe CAO

Gisteren hebben de onderhandelaars van de vakbonden met de werkgeversdelegatie van de VSNU een akkoord bereikt voor een nieuwe CAO Nederlandse Universiteiten. Een bijzondere dit keer, die voor een belangrijk deel in het teken staat van de Corona crisis en solidariteit met elkaar.

Daarom is ook 0,45% van de loonruimte gereserveerd om een bijdrage te leveren om de arbeidsvoorwaardelijke gevolgen van de Corona crisis op te kunnen vangen voor tijdelijk personeel, promovendi, docenten postdocs en het OBP dat onderzoek ondersteunt.

De looptijd van deze CAO is relatief kort, 1 jaar lopend van 1 januari 2020 tot 1 januari 2021 en bevat maar een beperkt aantal afspraken. De lonen worden per 1 juni aanstaande structureel verhoogd met 3% en daarnaast ontvangen alle werknemers die op 1 juni 2020 in dienst zijn een uitkering van 750 euro bruto (op basis van een full time aanstelling). Deze laatste mede ook als waardering voor de inzet van alle medewerkers in de afgelopen maanden.

Binnenkort volgt er een ledenraadpleging waarbij jullie instemming zal worden gevraagd met dit akkoord. Deze raadpleging loopt tot 5 juni.

Hieronder volgt een beknopt overzicht van de verdere afspraken die zijn gemaakt. Het onderhandelaarsakkoord kan via de volgende link worden ingezien. De Engelse versie van de tekst kan hier worden ingezien.

Gemaakte afspraken in het akkoord

Hieronder volgt een beknopt overzicht van de meeste afspraken.

 • De looptijd van de cao is van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.
 • Op 1 juni 2020 worden de salarissen van universitaire werknemers die een dienstverband bij een Nederlandse Universiteit hebben, structureel met 3,0% verhoogd.
 • Universitaire werknemers(*) die op 1 juni 2020 een dienstverband bij een Nederlandse Universiteit hebben, ontvangen een eenmalige uitkering van bruto € 750,- bij een dienstverband met de volledige arbeidsduur, bij werknemers in deeltijd wordt een bedrag naar rato van de omvang van het dienstverband toegekend.
 • Partijen reserveren eenmalig 0,45% van de loonruimte voor de incidentele financiering van knelpunten naar aanleiding van kosten gemaakt door COVID-19 problemen in relatie tot de arbeidsvoorwaarden van onze medewerkers.
 • De pilot Regeling Vitaliteitspact, zoals vastgelegd in de artikelen 6.13 tot en met 6.16 van de cao Nederlandse Universiteiten, wordt onder gelijke voorwaarden verlengd met achttien maanden.
 • Er komt een herdefiniëring van de afspraak over mobiliteit OBP. De tekst van artikel 6.11 cao wordt zo geherformuleerd dat de nadruk komt te liggen op het vinden van de balans voor de OBP-medewerker met betrekking tot ontwikkeling, mobiliteit en duurzame inzetbaarheid.
 • Er komt een studieafspraak over carrièreperspectief bij jong WP. Bij een wetenschappelijk carrière van de junior docent (Docent 3 en 4) en de postdoc (Onderzoeker 3 en 4) is de verbondenheid tussen onderwijs en onderzoek evident en geborgd op persoonsniveau. Er is afgesproken een studie te verrichten naar carrièreperspectieven jong WP in zowel onderwijs als onderzoek, waarbij de onderzoeken ‘Toereikendheid en doelmatigheid’ en ‘Erkennen en waarderen’ worden meegewogen. Resultaten van dit onderzoek worden meegenomen in de volgende cao-onderhandelingen.

(*) Met uitzondering van (SOM-)leerlingen en werknemers met een minimum(jeugd)loon (waaronder de werknemers met een arbeidsbeperking werkzaam in het kader van de Participatiewet). Voor werknemers in jeugdschalen geldt dat de eenmalige uitkering naar rato van hun schaalbedrag wordt uitbetaald. Voor werknemers met een Wajong-uitkering geldt dat de werkgever de eenmalige uitkering achterwege kan laten wanneer dit in het belang van deze werknemer is.