17 mrt

Kantoor voorlopig gesloten, wij zijn wel digitaal bereikbaar

Wegens de corona crisis zijn alle gebouwen van de universiteit tot en met 10 april gesloten. Dit houdt ook in dat het kantoor van de vakbondsfunctionaris gesloten is. Wel blijven wij digitaal bereikbaar via het mail adres fnv@rug.nl. Bij vragen zullen we proberen binnen 2 werkdagen een reactie te geven. Via onze eigen website houden wij jullie ook op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

04 mrt

Corona: wat zijn je rechten en plichten?

bron: fnv centraal

Veilige werkplek
De werkgever is verplicht om te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Dit betekent onder meer dat de werkgever de risico’s die verbonden zijn met het werk in kaart moet brengen en moet beoordelen. Bij de beoordeling kunnen vragen worden gesteld zoals: hoe groot is de kans op dit risico, welke medewerkers lopen gevaar en wat zijn de mogelijke gevolgen? Vervolgens moet worden nagedacht over de maatregelen die getroffen moeten worden om de risico’s uit te sluiten of zo klein mogelijk te maken.

Arbodienst kan informeren
Dit geldt ook voor de risico’s die gepaard gaan met het coronavirus. De werkgever moet hiermee aan de slag wanneer werknemers het risico lopen om besmet te raken met het coronavirus tijdens hun werk. De werkgever kan zich hierbij laten adviseren door de arbodienst.

Werkgever: informatieplicht
De werkgever moet de werknemers ook informatie geven over wat het coronavirus betekent voor de werkzaamheden en of er sprake is van een verhoogd risico om het virus op te lopen tijdens het werk. De maatregelen die erop gericht zijn om de kans op besmetting zo klein mogelijk te maken moeten ook worden besproken, zodat de werknemers weten wat ze moeten doen.

Thuis werken?
Het is onmogelijk om een algemeen antwoord te geven op vragen zoals: mogen werknemers thuis werken en moet de werkgever persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekken? Het antwoord op deze vragen hangt af van veel factoren en daarom moet per situatie worden bekeken wat de beste aanpak is.

Mondkapjes alleen voor medisch personeel
Mondkapjes worden alleen geadviseerd bij medisch personeel. Het probleem bij mondkapjes is dat het alleen helpt als je speciale maskers gebruikt die zich heel goed sluiten over je neus en mond. Je moet de maskers heel nauwkeurig gebruiken en ze regelmatig wisselen. Dat is in het dagelijks gebruik bijna niet mogelijk, aldus het RIVM.

Ga in overleg met werkgever
Werknemers, die twijfelen of het wel veilig is om hun werk te doen, moeten hierover in overleg gaan met hun werkgever. De stand van zaken en informatie over het coronavirus is te vinden op de website van het RIVM

04 feb

WOinActie op de Vismarkt

Donderdag 30 januari is door door WOinActie, in kader van de landelijke onderwijsstaking, een stille tocht in Groningen georganiseerd . Ongeveer 5000 docenten uit het basis- en voortgezet onderwijs hebben hier aan deel genomen. Vanuit FNV-Overheid hebben we hier ook met een paar van onze leden aan meegedaan. Hieronder een kleine impressie van de tocht en de bijeenkomst op de Vismarkt.

 

 

 

23 jan

CAO Universiteiten, een update

Bron: website fnv

Nieuwe CAO
In oktober 2019 is gestart met de eerste voorbereidingen voor onze nieuwe cao. Binnen deze cao staan de onderstaande de thema’s centraal:

 • Mobiliteit & ontwikkeling ondersteunend personeel.
 • Verbetering carrièreperspectieven jong wetenschappelijk personeel.
 • Vitaliteit & duurzame inzetbaarheid.
 • Financiën, inclusief loon.

Wij als vakbond hebben hier een aantal speerpunten in aangebracht. Dit zijn:

 • Een goede loonafspraak.
 • Het verbeteren van de mogelijkheden van dienstverbandenvoor onbepaalde tijd voor docenten en voor onderzoekers zoals postdocs.
 • Verdere aanpak van het terugdringen van de werkdruk.
 • De aanpak van sociale onveiligheid.
 • Een definitieve afspraak over het vitaliteitspact in de cao.
 • Einde intern bezwaar maken.

Eind januari en begin februari staan de eerste inhoudelijke besprekingen gepland, waarna we met de eerste contouren van de nieuwe CAO bij jullie langs komen om deze te bespreken. We houden jullie hiervan op de hoogte.

Huidige CAO
Daarnaast moet nog een update in de huidige cao komen voor openbare universiteiten. Vanaf 1 januari is de Algemene wet bestuursrecht (Awb) namelijk niet meer van toepassing. Door deze wet kon je intern bezwaar maken tegen elk besluit dat tegen je óf juist niet tegen je genomen werd. Pas daarna kon eventueel de stap naar de bestuursrechter gezet worden. Vrijwel elke openbare universiteit had hiervoor een Awb-bezwarencommissie. Maar met ingang van de Wnra vervalt de Awb en dus ook deze interne bezwaar mogelijkheid.

Hiervoor is een oplossing in de maak. We willen in de cao een sectorale, gelijkwaardig samengestelde adviserende geschillencommissie opnemen. Doelstelling is hiervoor uiterlijk per 1 april 2020 een sectorale geschillenregeling vast te stellen. In het lokaal overleg van de universiteiten wordt dan vervolgens vastgelegd hoe de lokale procedure eruit komt te zien. Zo kan je dan vanaf 1 januari over bepaalde onderwerpen ook lokaal een geschil aankaarten als er aantoonbaar eerder over is overlegd met de leidinggevende. Deze onderwerpen zijn:

 • de personeelsbeoordeling
 • wijziging van functie zonder overeenstemming met de werknemer
 • weigering bevordering naar de functionele schaal
 • toekenning, afwijzing, intrekking of terugbetalen studiefaciliteiten
 • weigering toestemming nevenwerkzaamheden
 • naleving verlofaanspraken
 • verhaal van schade, toegebracht aan de instelling, op de werknemer

Ontslag blijft hierbuiten omdat de werkgever vooraf toestemming moet vragen aan het UWV of de kantonrechter.

21 jan

WOinActie – Zwartboek overwerk universiteiten

Half december heeft WOinActie een oproep gedaan om melding te maken van ernstige werkdruk, zodat deze verzamelend en gebundeld doorgestuurd kunnen worden naar de Arbeidsinspectie. In korte tijd zijn er ruim 700 meldingen van collega’s binnengekomen. Deze meldingen zijn gegroepeerd en geanalyseerd in een vorm van zwartboek.

Dit zwartboek is gisteren aangeboden aan het ministerie van SZW. Het zwartboek zelf is ook voor iedereen hier online beschikbaar. Inmiddels zijn er ook meerdere nieuws artikelen verschenen die zowel op de site van WOinActie als op de site van de FNV te lezen zijn.

18 dec

Fijne feestdagen en beste wensen voor 2020

Wij wensen iedereen prettige feestdagen en een mooi uiteinde van 2019. In 2020 gaan we met elkaar weer hard aan de slag om voor ons allemaal goede arbeidsvoorwaarden en een prettig werkklimaat te regelen.

Voor iedereen goed om te weten is dat onze vakbondsfunctionaris van 19 december t/m 12 januari afwezig is wegens vakantie. Voor vragen en ondersteuning kan wel gewoon gebruik gemaakt worden van ons algemene e-mail adres fnv@rug.nl al kan het iets langer duren voordat u een reactie krijgt.

11 dec

The Dark Side…

Jullie zullen je misschien afvragen waarom ik bovenstaande titel heb gekozen voor dit stukje. Deels omdat we de donkere dagen van het jaar naderen zo vlak voor kerst, maar ook omdat één van mijn persoonlijke ‘guilty pleasures’ sciencefiction is. Films, zoals die uit de Star Wars series, waarvan er binnenkort weer eentje uitkomt, daar kan ik mij nu al op verheugen.

Toch zit in de titel ook wel een kleine verwijzing naar mijn werk van de afgelopen maanden. Ik ben nu ruim een half jaar jullie vakbondsfunctionaris en vond het daarom wel eens tijd worden voor een korte terugblik. En dan moet ik toch wel concluderen dat ik in dit ene half jaar meer van de ‘duistere kant’ van onze organisatie heb gezien en gehoord dan in de 20 jaar ervoor.

Laat ik eerst zeggen dat ik persoonlijk onze Universiteit in het algemeen wel een goede werkgever vind. Onze salarissen worden netjes op tijd betaald (mits AFAS straks geen roet in het eten gaat gooien) en de meeste arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden zijn redelijk netjes geregeld. Toch schuurt het best wel op veel plekken en dan vooral binnen de faculteiten en diensten op de werkvloer.

Zeker nu ik vanuit mijn functie er ook wat beter op ben gaan letten zie ik toch wel een boel dingen die anders zouden moeten zijn: een te hoge werkdruk, slechte communicatie binnen de organisatie, mensen die elkaar bewust dan wel onbewust het leven zuur maken en leidinggevenden die dat, soms tegen wil en dank, eigenlijk niet zouden moeten zijn omdat ze het gewoon niet kunnen en wellicht nooit gaan leren. Er valt dus toch nog wel een hoop voor (en door) ons te verbeteren.

Maar gelukkig is het niet alleen kommer en kwel. Ik heb de afgelopen half jaar ook een hoop mooie dingen gezien. We hebben hier met elkaar een goed functionerende FNV-groep die op veel vlakken resultaat bereikt en waar ook naar geluisterd wordt. Daarnaast beleef ik veel plezier aan de inhoudelijke discussies binnen onze BLG-ledengroep, de leuke gesprekken met mijn begeleiders en de trainingen met collega’s in het land. En zo nu en dan lukt het me zelfs persoonlijk om bij collega’s hun kijk op ons werk als vakbond op een positieve manier te beïnvloeden.

Ik heb organisatorisch dit jaar ook het nodige kunnen bijdragen. We hebben verschillende succesvolle activiteiten ondernomen en onze website is inmiddels weer helemaal actueel, je kunt zien aan de bezoekersaantallen dat we veel mensen kunnen helpen met achtergrondinformatie. En we hebben, tegen de landelijke tendens in, er meer leden bijgekregen dan dat er af zijn gegaan! Voor mij dus genoeg redenen om het komende jaar nog een stapje verder te gaan. Dat ga ik natuurlijk niet alleen doen, dat doen we met elkaar.

En om dan maar in hetzelfde genre af te sluiten als waar ik dit stukje mee begon:
‘May the force be with us…’

Jaap Bos

20 nov

Uitnodiging kerstborrel FNV/VAWO

Bij deze willen wij graag alle FNV leden binnen de Universiteit Groningen uitnodigen voor een afsluitende kerstborrel die we dit jaar samen met onze collega’s van de VAWO organiseren. Deze wordt gehouden op woensdagmiddag 11 december van 16:00 tot 18:00.

Locatie:El Txoko/Louis XV, Oude kijk in’t jatstraat 47-53

We willen met jullie onder het genot van een hapje en een drankje toosten op het afgelopen jaar en natuurlijk vooruitblikken op het nieuwe jaar dat er staat aan te komen.

20 nov

Geslaagde workshop in ‘De week van de Werkstress’

Afgelopen week hebben een vijftiental mensen, waaronder een paar van onze leden, meegedaan aan de cursus ‘Afleidingen-de-baas – Maatregelen tegen FOMO & FOBO’.

De cursus werd samen met BALANS en Master of Workflow, georganiseerd in het kader van de week van de werkstress. Onze cursusleidster, Astrid Haveman,  gaf ons een leuke inkijken hoe we onszelf laten afleiden in het werk en wat we daar zoal tegen kunnen doen.

Wij vonden het met elkaar een geslaagde cursus die wellicht voor volgende jaar voor herhaling vatbaar is.