07 dec

FNV kerstborrel 14 december

Bij deze willen wij alle FNV leden binnen de Universiteit Groningen uitnodigen voor een afsluitende kerstborrel. Deze wordt gehouden op woensdagmiddag 14 december van 16:00 tot 18:00. De locatie is inmiddels ook bekend en dat is De Uurwerker geworden te vinden op Uurwerkersplein 1, 9712 EJ in Groningen. 

We willen met jullie onder het genot van een hapje en een drankje toosten op het afgelopen jaar en natuurlijk vooruitblikken op het nieuwe jaar dat er aan staat te komen. 

20 nov

Nieuwsbrief November 2022

In de nieuwsbrief van november 2022 worden de onderstaande onderwerpen behandeld:

 • Uitnodiging FNV cao ophaalsessie
 • FNV kerstborrel op woensdagmiddag 14 december
 • Landelijke actiedag op zaterdag 26 november
 • Digitaal spreekuur met onze vakbondsbestuurder
 • Uitnodiging Bedrijfsledenvergadering op 23 november

Hier kan de nieuwsbrief van november gelezen worden.

Heb jij zelf een onderwerp waarvan je vindt dat deze in de nieuwsbrief moet verschijnen, aarzel dan niet en neem contact op met de vakbondsfunctionaris, Jaap Bos via fnv@rug.nl.

20 nov

Uitnodiging FNV cao ophaalsessie

Zo aan het einde van dit jaar zijn wij als FNV al weer druk bezig met de voorbereidingen voor de nieuwe cao die vanaf april 2023 moet gaan gelden. Ook nu willen we weer bij zoveel mogelijk collega’s informatie verzamelen over wat jullie nu echt belangrijk vinden om terug te zien in onze cao. Hiervoor organiseren wij op dinsdagmiddag 6 december aanstaande van 12.00 tot 13.00 uur een vrij toegankelijke digitale bijeenkomst voor zowel leden als niet leden binnen de RUG.

Enkele voorbeelden van onderwerpen die we willen bespreken zijn:

• de looneis
• meer vaste contracten
• werkdruk / reële taakbelasting
• diversiteit & inclusie
• vakbondsfaciliteiten

Maar ook andere onderwerpen waarvan jullie vinden dat deze meegenomen zouden moeten worden willen we graag bespreken. Want deze sessie is juist bedoeld om jullie inbreng op te halen. Tijdens de bijeenkomst zullen onze onderhandelaars namens de FNV, Jan Boersma en Sander Wesdorp, aanwezig zijn om algemene informatie te geven over het cao traject en zij kunnen uiteraard ook vragen beantwoorden die tijdens de sessie worden ingebracht. Eventuele presentaties worden in het Nederlands gegeven, vragen stellen kan zowel in het Nederlands als in het Engels.

Wil je bij de sessie aanwezig zijn dan kun je je hiervoor opgeven via het e-mail adres fnv@rug.nl (*). We sturen je dan tegen die tijd een link naar de bijeenkomst. Als je niet mee kunt doen aan de sessie nodigen we je uit om je ideeën of suggesties naar hetzelfde e-mail adres te sturen. Wij roepen jullie ook op om deze uitnodiging onder zoveel mogelijk collega’s van ons te verspreiden binnen de organisatie.

(*) Je deelname wordt niet geregistreerd; de bijeenkomsten worden niet opgenomen.

19 okt

Oproep FNV bijeenkomst Talencentrum RUG

Afgelopen tijd bereikten ons van meerdere kanten signalen dat op het Talencentrum van de RUG de zaken niet lopen zoals ze zouden moeten. Als vakbond willen wij graag onze collega’s helpen om hier een oplossing in te vinden. Daarvoor willen we graag met zoveel mogelijk collega’s van het Talencentrum in gesprek.

We hebben hiervoor een bijeenkomst gepland op woensdag 9 november van 17.30 (inloop vanaf 17.00 uur) tot 19.00 in het FNV Vakbondshuis aan de Hereweg 120 in Groningen. Graag nodigen wij alle medewerkers bij het Talencentrum hiervoor uit. Men kan zich opgeven via fnv@rug.nl.

19 okt

FNV op de bres voor beurspromovendi!

Op initiatief van de FNV hebben FNV, AOb, CNV en PNN een brief naar het college van bestuur gestuurd met daarin de oproep om het besluit over de 4% verhoging van het salaris van beurspromovendi te heroverwegen.

Er is de afgelopen tijd veel onrust ontstaan onder de beurspromovendi toen eenmaal bleek dat het CvB besloten had maar een verhoging uit te voeren van 4% terwijl contractueel de verhoging gelijk zou moeten zijn aan de inflatiecorrectie van 9.6%. Wij als FNV zien dit als contractbreuk en zijn van mening dat het college dit besluit zou moeten heroverwegen.

Gelukkig staan we daarin niet alleen en is inmiddels ook vanuit diverse gremia duidelijk de boodschap naar buiten gekomen dat het college dit besluit moet heroverwegen. Mocht het college van mening zijn dat het besluit toch moet blijven staan, dan overwegen wij als FNV verdere (juridische) stappen te ondernemen namens de beurspromovendi.

19 okt

Nieuwsbrief Oktober 2022

In de nieuwsbrief van oktober 2022 worden de onderstaande onderwerpen behandeld:

 • FNV op de bres voor beurspromovendi
 • Oproep FNV bijeenkomst Talencentrum Letteren
 • Digitaal spreekuur met onze vakbondsbestuurder
 • Stop tijdelijke contracten, teken de petitie
 • Uitnodiging Bedrijfsledenvergadering op 26 oktober

Hier kan de nieuwsbrief van oktober gelezen worden.

Heb jij zelf een onderwerp waarvan je vindt dat deze in de nieuwsbrief moet verschijnen, aarzel dan niet en neem contact op met de vakbondsfunctionaris, Jaap Bos via fnv@rug.nl.

12 okt

Stop tijdelijke contracten, teken de petitie

De FNV lanceerde op het podium in Den Haag een petitie om een eind te maken aan de wildgroei van tijdelijke contracten.

Wij roepen jou en je collega’s, lid of geen lid, op om je steun uit te spreken en de petitie verder te verspreiden binnen je universiteit. Ook als je tot de groep behoort die wél een positie van meer zekerheid heeft kunnen bemachtigen.

De komende maanden biedt de FNV deze petitie aan bij lokale en landelijke universiteitsbesturen, misschien ook wel op jouw universiteit. Daarom: doe mee, teken de petitie, deel deze met jouw collega’s en houd onze berichten in de gaten!

29 sep

Webinars in oktober

Onze collega vakbond, de AOB, organiseert in oktober een aantal Webinars die ook voor ons als FNV leden interessant kunnen zijn. De Webinars zijn ook voor niet leden van de AOB toegankelijk en wij ondersteunen dit initiatief van harte. Bij deze een overzicht met verwijzingen naar meer informatie over de Webinars.

1. Thema: hoe werkt jouw cao (Nederlandse Universiteiten). Wanneer heb je bijvoorbeeld recht op verlenging van je contract? En wanneer moet het een vast contract worden?
Webinar op woensdagavond 5 oktober 2022, Taal: Engels
U kunt zich via deze link inschrijven. https://www.aob.nl/agenda/hoe-werkt-jouw-cao-nu/

2. Thema: sociale veiligheid en grensoverschrijdend gedrag in het hoger onderwijs.
Wetenschapscollege op woensdagavond 12 oktober 2022, Taal: Nederlands. Vragen stellen in Engels mogelijk.
U kunt zich via deze link inschrijven.

In het eerste deel van de bijeenkomst geeft Marijke Naezer een lezing, gebaseerd op haar eigen onderzoek naar sociale veiligheid en grensoverschrijdend gedrag in het hoger onderwijs. Marijke gaat in op verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag, de factoren die dit gedrag in de hand werken, de gevolgen en mogelijke oplossingsrichtingen. In het tweede deel van de bijeenkomst is interactief. We gaan in gesprek over sociale (on)veiligheid in het hoger onderwijs: hoe wordt sociale veiligheid gewaarborgd, werken de systemen, wat gaat er goed en wat kan beter, welke inspirerende voorbeelden verdienen navolging?

3. Thema: dit moet je weten als je in dienst treedt.
Webinar op woensdagavond 19 oktober 2022, Taal: Engels.
U kunt zich via deze link inschrijven.
Wat hoort tenminste in uw contract te staan? Bent u in de juiste functie en functieniveau ingedeeld en wat hoort u te verdienen? Waar kunt u terecht bij problemen?

4. Thema: hoe geef jij nog beter les?
Webinar op woensdagavond 26 oktober 2022, Taal: Nederlands.
U kunt zich via deze link inschrijven. https://www.aob.nl/agenda/hoe-geef-jij-nog-beter-les/
Leer interactief presenteren met hulp van theatertechnieken. Pak de aandacht van studenten en houd deze moeiteloos vast. Details volgen na inschrijving.

20 sep

Nieuwsbrief September 2022

In de nieuwsbrief van september 2022 worden de onderstaande onderwerpen behandeld:

 • De Ware Opening van het Academisch Jaar
 • Stop tijdelijke contracten, teken de petitie
 • Ken je het FNV Journaal al?
 • Save-the-date: webinar 12 oktober om 19.00
 • Uitnodiging Bedrijfsledenvergadering op 28 september

Hier kan de nieuwsbrief van september gelezen worden.

Heb jij zelf een onderwerp waarvan je vindt dat deze in de nieuwsbrief moet verschijnen, aarzel dan niet en neem contact op met de vakbondsfunctionaris, Jaap Bos via fnv@rug.nl.