16 mei

Onderhandelaarsakkoord cao NU

Sinds afgelopen woensdag is er een onderhandelaarsakkoord cao Nederlandse Universiteiten. De resultaten van dit akkoord zijn hier in te zien. Binnenkort zullen we via een digitale ledenraadpleging jullie als leden vragen een oordeel over dit akkoord te geven. Hieronder alvast een korte samenvatting over wat het akkoord precies inhoudt (bron fnv.nl)

Nieuwe cao Universiteiten met weer meer vaste banen
De komende jaren kunnen meer docenten rekenen op een vaste baan. Dat is gisteravond vastgelegd in een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao Nederlandse Universiteiten. Eerder op de dag voerden ruim honderd docenten in Utrecht nog actie voor meer vaste banen. Ook gaan de salarissen voor alle werknemers aan de Nederlandse universiteiten dit jaar met minimaal 4% omhoog.

Jan Boersma, bestuurder FNV Onderwijs & Onderzoek: ‘Het was belangrijk dat we, met het oog op de hoge inflatie, snel goede afspraken hebben kunnen maken over koopkrachtbehoud. Daar hebben we, in overleg met onze leden, voor nu prioriteit aan gegeven. Vandaar ook een afspraak over een eenmalige uitkering van 750 euro voor werknemers van wie het uurloon 14 euro bedraagt, voor de werknemers die daar boven zitten wordt dat 400 euro’. Ook is in het onderhandelaarsakkoord vastgelegd dat vakbonden en werkgever de komende tijd afspraken maken over meer vaste banen voor docenten.’

Het gaat daarbij om de docenten die het grootste deel van hun werktijd bezig zijn met lesgeven, zo’n 5.200 van de in totaal 57.000 mensen die werken op de Nederlandse universiteiten.

Overige afspraken
In de preambule van de nieuwe cao wordt verder aandacht besteed aan het in gang gezette proces rond erkennen en waarderen. En verder wordt onder meer de regeling gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof verbeterd, anticiperend op veranderde wetgeving per 1 augustus 2022.

Hardnekkige flex-cultuur
Bij de Nederlandse Universiteiten heerst al decennialang een hardnekkige flex-cultuur. Vorig jaar wisten vakbonden al een cultuuromslag te bewerkstellingen, waardoor de tijdelijke contracten van onder meer universitair docenten, hoogleraren en ondersteunend personeel na een of anderhalf jaar worden omgezet in vaste contracten.

57.000
Bij de Nederlandse universiteiten werken ruim 57.000 mensen. Het akkoord wordt met een positief advies aan de achterban voorgelegd. De leden kunnen de komende tijd stemmen over het akkoord. De cao heeft een looptijd van een jaar en gaat in op 1 april 2022.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.