CAO

CAO Nederlandse Universiteiten

Benieuwd naar de voor jou geldende afspraken over loon, toeslagen, werktijden, overwerk, vakantie of pensioen?
Bekijk de CAO Nederlandse Universiteiten.
CAO staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. Deze komt tot stand door onderhandelingen tussen vakbonden en werkgeversorganisaties.

Klik hier voor de CAO NU