Home

FNV Erasmus Universiteit. ‘Omdat wij geloven in de kracht van SAMEN’

Als werknemer van de Erasmus Universiteit krijg je in je loopbaan te maken met onderwerpen die je arbeidsvoorwaarden raken. Zaken waarvan jij denkt: dat zou beter moeten. Denk aan betere arbeidsomstandigheden of loopbaanmogelijkheden. Of afspraken over het terugdringen van ziekteverzuim door werkdruk. Hoe zit het dan met je rechten? Hoe zou je invloed uit kunnen oefenen?

Wij zijn FNV Erasmus Universiteit. Een vakbondsteam verbonden aan de Erasmus Universiteit. We onderzoeken bij leden wat er op individueel / collectief niveau op de werkvloer speelt en brengen dit, namens de leden, onder de aandacht bij de Erasmus Universiteit. Door onze stemmen te bundelen staan we sterker. Kunnen we meer invloed uitoefenen op onderwerpen die ons werk direct raken. Jouw werk. Jouw arbeidsvoorwaarden. Zaken die er toe doen. Wij hebben goede kennis van de CAO en de rechtspositieregelingen van de Erasmus Universiteit en zijn bekend met de bedrijfscultuur.

Hoe meer mensen zich bij ons aansluiten, hoe sterker ons team en hoe sterker onze (onderhandelings)kracht binnen de Erasmus Universiteit. Dat betekent meer invloed. Daaraan moeten we blijven bouwen. Dat doen we met elkaar. En vooral voor elkaar. Maar altijd samen. Doe jij mee?